Chỉ đạo điều hành

Phòng ngừa tối đa sự lây lan của dịch Covid-19 trong cộng đồng

19/02/2021 08:42
Hiện nay, dịch bệnh Covid-19 xuất hiện trở lại trong cộng đồng và diễn biến nhanh trong thời gian ngắn, để đảm bảo triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh đạt kết quả, phòng ngừa tối đa sự lây lan của dịch bệnh trong cộng đồng, ngày 18/02/2021 Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành Văn bản số 253/UBND-KGVX, về việc thực hiện Thông báo số 28/TB-VPCP ngày 17/2/2021 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ trực tuyến với các địa phương về phòng, chống dịch Covid-19.
Trung tâm Y tế thành phố Hoà Bình thực hiện việc nghiêm túc việc sàng lọc, khai báo y tế đối với người ra vào trung tâm.           

Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các Ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức năng nhiệm vụ, tập trung thực hiện nghiêm, linh hoạt Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành; ưu tiên nhiệm vụ kiểm soát dịch bệnh, kiên quyết không để lây lan trên diện rộng; đẩy mạnh thực hiện chiến lược khoanh vùng nhanh, phong tỏa hẹp, truy vết thần tốc, xét nghiệm rộng và nhanh; thực hiện chiến dịch phòng, chống dịch hiệu quả cả về y tế và kinh tế - xã hội, bảo đảm thực hiện mục tiêu kép. Tiếp tục thúc đẩy làm việc trên môi trường mạng và các hoạt động trực tuyến. Quan tâm động viên kịp thời đối với lực lượng cán bộ y tế, chiến sỹ lực lượng vũ trang... trực tiếp làm nhiệm vụ phòng, chống dịch.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ động quyết định áp dụng các biện pháp cụ thể phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện địa phương như dừng, không tổ chức lễ hội, hoạt động, sự kiện có tập trung đông người không cần thiết; hạn chế việc đi chúc Tết, du xuân... Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ động quyết định áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp trên địa bàn, có sự tham mưu của ngành y tế trước khi quyết định. Thực hiện nghiêm yêu cầu 5K, đặc biệt là bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng, không tụ tập đông người, thực hiện nghiêm các quy định về phòng,chống dịch tại công sở, cơ quan, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ... Không dừng hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng phải kiểm soát chặt chẽ việc bảo đảm an toàn tại các cơ sở sản xuất kinh doanh. Các khu công nghiệp tập trung, doanh nghiệp phải có phương án phòng, chống dịch phù hợp khi tiến hành hoạt động sản xuất. Tăng cường việc thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đồng thời tạo điều kiện, không gây ảnh hưởng xấu đến các hoạt động sản xuất kinh doanh. Tiếp tục tăng cường công tác rà soát chặt chẽ, triệt để, thực hiện truy vết thần tốc, xét nghiệm trên diện rộng đối với các đối tượng có nguy cơ, các trường hợp tiếp xúc gần với người bệnh, người nhập cảnh trái phép; nghiêm túc xét nghiệm lại các chuyên gia người nước ngoài đã nhập cảnh Việt Nam (nếu có); bố trí nguồn lực cho việc xét nghiệm chủ động đối với người làm việc tại các địa điểm có nguy cơ cao (như tại bệnh viện, khu cách ly tập trung, khu phong tỏa,...). Quản lý chặt chẽ, không để lây nhiễm chéo trong các khu vực được cách ly, phong tỏa. Siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch tại các cơ sở lưu trú; yêu cầu người nhập cảnh thực hiện nghiêm việc khai báo y tế. Huy động các lực lượng chức năng, đoàn thể, Hội cựu chiến binh tham gia phòng, chống dịch, tăng cường việc “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để kịp thời phát hiện, áp dụng các biện pháp phù hợp đối với các trường hợp có nguy cơ. Tổ chức việc tiếp nhận thông tin của người dân; tích cực rà soát, lấy mẫu bệnh phẩm và thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 cho những người về từ tỉnh Hải Dương và các thành viên sống trong cùng gia đình một cách triệt để; giám sát sức khỏe theo quy định. Có phương án và chuẩn bị sẵn sàng các cơ sở bảo đảm cách ly số lượng lớn khi cần thiết. Lưu ý đẩy mạnh tiêu thụ nông sản cho nông dân vùng bị phong tỏa, cách ly (nếu có).

Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí tiếp tục truyền thông nâng cao ý thức cảnh giác, không chủ quan, đồng thời không gây tâm lý hoang mang, lo lắng quá mức về dịch bệnh trong nhân dân. Sở Y tế theo dõi sát tình hình dịch bệnh trong nước và trên địa bàn tỉnh; đôn đốc thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia, Bộ Y tế và các văn bản chỉ đạo của tỉnh đã ban hành. Chuẩn bị phương án thực hiện dịch vụ xét nghiệm theo yêu cầu, nhà nước và người được xét nghiệm đồng chi trả chi phí./.

 

                         

 

Lê Huệ (CTTĐT)