Kinh tế

Lạc Thủy ưu tiên phát triển vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung

13/01/2021 08:47
Xác định phát triển sản xuất là ưu tiên hàng đầu, những năm qua, huyện Lạc Thủy đã tập trung xây dựng và hình thành vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung đối với các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của huyện. Các vùng sản xuất đảm bảo có mô hình liên kết sản xuất gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và thực hiện tiêu thụ ít nhất 10% sản lượng đối với các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của huyện theo quy hoạch.
Hiện toàn huyện Lạc Thủy có trên 1.300ha cây có múi tập trung, trong đó diện tích cho sản phẩm hiện đang là 980 ha, sản lượng đạt 21 nghìn tấn/năm, giá trị ước đạt trên 220 tỷ đồng/năm

Huyện Lạc Thủy có 7.187 ha đất sản xuất nông nghiệp, chiếm 22,92% diện tích tự nhiên của huyện. Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp năm 2020 đạt trên 869 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng đạt 6,4%, trong đó: Nông nghiệp trên 683 tỷ đồng, chiếm 78,6%, lâm nghiệp trên 156 tỷ đồng, chiếm 18,02%, thủy sản trên 29 tỷ đồng, chiếm 3,38%. Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm ổn định trên 7.187 ha/năm, tổng sản lượng lương thực cây có hạt năm 2020 đạt 30.500 tấn. Công tác chuyển đổi cơ cấu câu trồng, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất nông nghiệp tiếp tục được quan tâm. Nhiều giống lúa, ngô mới có năng suất chất lượng cao được đưa vào sản xuất, đảm bảo ổn định an ninh lương thực và nguyên liệu phục vụ ngành chăn nuôi trên địa bàn. Các chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm dần hình thành và phát triển, nhiều mô hình cho hiệu quả kinh tế cao như: Trồng cây ăn quả có múi, nhãn chín muộn, chuối hàng hóa, thanh long, bí xanh, rau các loại, liên kết trồng dưa chuột bao tử, trồng ớt, hành paro, bí đỏ xuất khẩu, na, chè….Giá trị thu nhập trên 01 ha diện tích canh tác tăng lên 135 triệu đồng/ năm 2020, tăng 21 triệu so với năm 2015.

Hiện nay huyện Lạc Thủy đã cơ bản hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung có hiệu quả kinh tế cao. Triển khai công tác quy hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Nhờ tích cực thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững của tỉnh và của huyện, tới nay, huyện đã xây dựng được vùng cây ăn quả có múi tập trung (cam, bưởi) với diện tích 930 ha. Toàn huyện hiện có 1.318 ha cây có múi tập trung tại các xã Thống Nhất, Phú Nghiã, thị trấn Ba Hàng Đồi, Đồng Tâm, trong đó diện tích cho sản phẩm hiện đang là 980 ha, sản lượng đạt 21 nghìn tấn/năm, giá trị ước đạt trên 220 tỷ đồng/năm. Diện tích cây ăn quả có múi được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap, hữu cơ trên 42 ha. Giá trị sản xuất từ cây ăn quả có múi được trồng trong vùng quy hoạch đã góp phần nâng cao thu nhập của người dân trên địa bàn huyện Lạc Thủy, tạo sự yên tâm của người dân trong việc phát triển sản xuất.

Vùng sản xuất na tập trung tại xã Đồng Tâm có diện tích trên 103 ha, sản lượng đạt 500 tấn, giá trị ước đạt trên 18 tỷ đồng, bình quân thu nhập trên 250 triệu đồng/ha/năm.

Vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao có diện tích sản xuất 5 ha tại các xã Thống Nhất, thị trấn Ba Hàng Đồi. Sản xuất trong nhà kính theo công nghệ Isrel, các sản phẩm gồm: dưa lưới, dưa kim hoàng hậu, dưa ichiba xanh, dưa chuột…năng suất cao gấp 2-3 lần so với trồng điều kiện bình thường, hiệu quả thu nhập cao. Sản phẩm được dán tem truy xuất nguồn gốc xuất xứ và có khả năng xuất khẩu tương lai.

Vùng trồng chè cao sản tập trung có diện tích khoảng 254 ha tập trung tại các xã Phú Thành, Phú Nghĩa, Đồng Tâm. Sản phẩm được chế biến dưới dạng sao khô. Sản phẩm được tiêu thụ tại thị trường trong và ngoài huyện, bình quân thu nhập đạt 180 triệu đồng/ha.

Vùng trồng cây lâm nghiệp tập trung với diện tích trên 1.000 ha tạo ra vùng nguyên liệu sản xuất giấy, ván dăm lớn với sản lượng đạt trên 360.000m3 gỗ nguyên liệu giấy, đem lại giá trị kinh tế đạt trên 36 tỷ đồng/năm, đem lại thu nhập và làm giàu cho người dân trồng rừng.

Hiện toàn huyện có 20 trang trại và 230 gia trại chăn nuôi. Bên cạnh đó, huyện có 605 ha diện tích nuôi trồng thủy sản, trong đó diện tích nuôi ao, hồ nhỏ là 210 ha, nuôi cá ruộng 01 vụ 50 ha, diện tích hồ chứa nuôi kết hợp khai thác thủy lợi là 345 ha, sản lượng nuôi trồng thủy sản hàng năm đạt trên 755 tấn, đem lại giá trị đạt trên 30 tỷ đồng/năm. Sản phẩm nuôi trồng từng bước được đa dạng hóa, các giống mới có giá trị kinh tế cao được sử dụng.

Nhờ đó, đời sống của người dân được cải thiện đáng kể, thu nhập đầu người liên tục tăng. Tới năm 2020 thu nhập bình quân đầu người của huyện đạt 50,5 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo còn 4,66%./.

Lê Thùy- CTTĐT