Chỉ đạo điều hành

Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra việc triển khai thực hiện Chương trình 135 tại huyện Kim Bôi

06/08/2020 09:03
Sáng 5/8, đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi kiểm tra việc triển khai thực hiện Chương trình 135 (thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững) năm 2020 tại huyện Kim Bôi. Cùng đi có lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH, Sở NN&PTNT, Ban Dân tộc, Văn phòng UBND tỉnh.
Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận buổi kiểm tra

Hiện nay, trên địa bàn huyện Kim Bôi có 14 xã và 04 thôn thuộc diện Chương trình 435. Ngay từ đầu năm 2020, UBND huyện đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, thực hiện Chương trình giảm nghèo đồng bộ, đầy đủ và kịp thời, phù hợp với tình hình địa phương, đảm bảo bộ máy chỉ đạo, điều hành thực hiện Chương trình ở địa phương hiệu quả theo hướng dẫn của Trung ương. Thường xuyên chỉ đạo việc tổ chức thực hiện Chương trình, tăng cường nhiều đợt kiểm tra, giám sát thực tế tại các xã, xóm, những nơi có điều kiện đặc biệt khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao. Kinh phí thực hiện dự án cơ sở hạ tầng 23.672 triệu đồng. Trong đó, 22 công trình chuyển tiếp, kinh phí được giao 12.200 triệu đồng, đã giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn giao; 29 công trình khởi công mới, kinh phí được giao 11.472 triệu đồng, vốn dân góp 1.335 triệu đồng, UBND các xã đang triển khai thi công hạng mục các công trình để hoàn thành kế hoạch giao. Dự án duy tu bảo dưỡng các công trình sau đầu tư được giao là 1.491 triệu đồng, UBND các xã đang trình phòng Kinh tế - Hạ tầng thẩm định dự toán. Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất giao phòng Dân tộc với kinh phí thực hiện 574 triệu đồng (01 mô hình nuôi gà hữu cơ thả vườn cho các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện; 01 mô hình phối giống nhân tạo cho đàn trâu bò 10 xã đặc biệt khó khăn); UBND các xã được giao 4.455 triệu đồng thực hiện hỗ trợ mua con giống, phân bón, mua máy móc thiết bị phục vụ sản xuất; hiện phòng Dân tộc và UBND các xã đã lập dự toán và trình phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định dự toán.

Tại buổi kiểm tra, các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ rõ những mặt còn tồn tại hạn chế trong việc triển khai thực hiện Chương trình 135 trên địa bàn huyện Kim Bôi như: Cơ chế chính sách còn nhiều bất cập; thời gian phân bổ vốn chưa kịp thời; cơ chế quản lý đẩu tư còn nhiều khó khăn; năng lực quản lý tổ chức thực hiện, tham gia giám sát cộng đồng chưa được tăng cường. Đồng thời đề xuất, kiến nghị một số vấn đề nhằm thực hiện tốt hơn nữa chức năng nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, thời gian qua, huyện Kim Bôi đã tổ chức triển khai có hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc trong các lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; duy tu bảo dưỡng các công trình sau đầu tư; hỗ trợ phát triển sản xuất; xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt; hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo... Qua đó, góp phần tích cực vào nhiệm vụ phát triển KT - XH, giữ vững QP - AN, đảm bảo TTATXH trên địa bàn. Đặc biệt, các chương trình, dự án được lồng ghép và thực hiện công khai, dân chủ từ cơ sở, đầu tư đúng mục đích, đúng đối tượng càng thêm củng cố lòng tin và sự hưởng ứng nhiệt tình của nhân dân về tính thiết thực, hiệu quả đối với chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước. Nhấn mạnh về phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện Kim Bôi tiếp tục nêu cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong việc chỉ đạo thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn huyện; tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động đồng bào, để người dân hiểu rõ về mục tiêu của chương trình; nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc; đẩy mạnh phát triển, hoàn thiện kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển KT - XH, ổn định đời sống nhân dân; chú trọng phát triển kinh tế nông - lâm nghiệp và giải quyết các vấn đề liên quan đến môi trường xã hội và con người; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện chương trình, chính sách, dự án giảm nghèo để phát hiện, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, đảm bảo kịp thời, đúng tiến độ và đúng quy định của Đảng, Nhà nước đối với người dân.

Nằm trong chương trình làm việc, đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng Đoàn công tác đã đi kiểm tra mô hình trồng nhãn, công trình đường giao thông nông thôn, nhà sinh hoạt cộng đồng thuộc Chương trình 135 tại xã Xuân Thủy./.

 

 

 

Lê Huệ (CTTĐT)