Chính trị

Huyện Lạc Thủy: Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV

05/08/2020 03:27
Trong 5 năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, Đảng bộ và Nhân dân huyện Lạc Thủy đã nỗ lực phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được những thành quả quan trọng trên các mặt công tác. Hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu.

Có 17/19 chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết. Kinh tế duy trì phát triển khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai mạnh mẽ, đồng bộ, thực sự trở thành phong trào của nhân dân. Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới vượt cao hơn so với Nghị quyết. Diện mạo nông thôn có nhiều thay đổi, ý thức làm chủ của người dân được nâng cao, sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát triển. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được chú trọng đầu tư phát triển. Hoàn thành, đưa vào sử dụng nhiều công trình trọng điểm; tạo điều kiện cho bứt phá về phát triển kinh tế - xã hội trong những năm qua, đồng thời là cơ sở quan trọng cho sự phát triển nhanh, bền vững trong những năm tiếp theo. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội đạt được nhiều thành tựu mới, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo luôn đứng trong nhóm các huyện, thành phố đứng đầu của tỉnh. Lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ của Nhân dân phát triển. Tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, an sinh xã hội được bảo đảm. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt. Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội luôn được bảo đảm, giữ vững ổn định, không để xảy ra các tình huống bị động, bất ngờ, tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế - xã hội phát triển. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được thực hiện đồng bộ, đổi mới phương thức hoạt động của từng lĩnh vực, những khâu trọng tâm, đột phá như công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác cán bộ, xử lý vi phạm, trách nhiệm của người đứng đầu và đạt nhiều kết quả; là một trong các huyện đi đầu trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và các đơn vị hành chính cấp xã, thôn, khu dân cư theo các nghị quyết của Trung ương; lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền được nâng cao. Tổ chức thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại, góp phần quảng bá hình ảnh, tiềm năng, lợi thế của huyện, tranh thủ sự giúp đỡ của Trung ương, của tỉnh, huy động nguồn lực bên ngoài tỉnh đầu tư phát triển kinh tế - xã hội địa  phương.

Cụ thể, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm duy trì mức 13,5%, đạt Nghị quyết. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Thu nhập bình quân đầu người đạt Nghị quyết, tăng trên 1,7 lần so với năm 2015. Các chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước nhà nước, sản lượng lương thực cây có hạt, Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt và vượt nghị quyết. Sản xuất nông nghiệp ổn định, theo hướng sản xuất hàng hoá gắn xây dựng nông thôn mới. Tổng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản năm 2020 tăng 44,6% so năm 2015, tỷ trọng chiếm 25%, vượt Nghị quyết, giảm được 8,1% so với năm 2015.

Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp được quan tâm phát triển, mở rộng các ngành nghề sản xuất trên địa bàn, nhằm khai thác và chế biến các loại vật liệu sẵn có tại địa phương. Từng bước giải phóng mặt bằng, tạo mặt bằng sạch, xây dựng hạ tầng thu hút các nhà đầu tư vào các cụm công nghiệp; trên địa bàn có 05 cụm công nghiệp, tỷ lệ lấp đầy các cụm công nghiệp đạt 31,22%. Kết cấu hạ tầng giao thông được chú trọng đầu tư xây dựng nhằm phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ dân sinh.

          Thương mại - dịch vụ phát triển đa dạng về loại hình, hàng hoá phong phú đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân. Doanh thu thương mại - dịch vụ hàng năm đều tăng. Cơ cấu ngành dịch vụ chiếm 44,8%, đạt Nghị quyết, tăng 2,4% so với năm 2015. Kết cấu hạ tầng thương mại được đầu tư nâng cấp. Hoàn thiện quy hoạch phát triển du lịch huyện Lạc Thuỷ, đổi mới về hình thức quản lý; tổng số lượt khách tham quan, du lịch đến với huyện ước đạt 3.370.000 lượt khách tham quan.

Trong 5 năm có 361 công trình được khởi công xây dựng mới, khối lượng giải ngân hàng năm đạt 100% kế hoạch vốn. Công tác đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường, hạ tầng trang trí đô thị được quan tâm; sử dụng nguồn vốn đầu tư đúng mục đích và phát huy hiệu quả, bộ mặt thị trấn và vùng nông thôn có nhiều đổi mới; đường giao thông liên xã, giao thông nông thôn, trường học, trạm y tế; điện chiếu sáng, hệ thống hồ đập, thuỷ lợi, kênh mương nội đồng; hệ thống nước sinh hoạt đã và đang hoàn thành đưa vào sử dụng phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân; đảm bảo duy trì tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp; 94% hộ dân được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, đạt Nghị quyết, tăng 9% so với năm 2015.

Đến năm 2020, có 50 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn đăng ký trên 17.941 tỷ đồng. Trong giai đoạn 2015 - 2020 đã thu hút 34 dự án với tổng số vốn đăng ký trên 17.015 tỷ đồng. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng bình quân hàng năm là 13,2%, vượt Nghị quyết. Thu ngân sách địa phương bình quân hàng năm tăng 3,92%; chi ngân sách địa phương bình quân hàng năm tăng 3,84%. Đến nay có 6/8 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 2/8 xã đạt 18/19 tiêu chí nông thôn mới. Ước hết năm 2020 có 8/8 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Huy động vốn đầu tư xã hội ước đạt 3.500 tỷ đồng. Đang đẩy mạnh xây dựng 2 xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Toàn huyện có 312 doanh nghiệp, 27 tổ hợp tác, 47 hợp tác xã hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012. Nhìn chung các Doanh nghiệp, Hợp tác xã hoạt động tốt góp phần thúc đẩy sản xuất, giải quyết việc làm cho người lao động, tăng thu ngân sách cho địa phương. Đã triển khai thực hiện 13 mô hình, 04 dự án khoa học; các đề tài, dự án khoa học công nghệ triển khai phát huy hiệu quả ứng dụng vào thực tiễn sản xuất. Triển khai xây dựng và áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO 9001:2015 đối với các ngành thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn. Xây dựng và công bố nhãn hiệu tập thể “Cam Lạc Thuỷ”; nhãn hiệu tập thể “Gà Lạc Thủy”. Hiện tại đang xây xây dựng nhãn hiệu tập thể “Na Lạc Thủy”, “Dê Lạc Thủy”, “Chè Sông Bôi”.

Cùng với đó, công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ cho nhân dân được quan tâm lãnh đạo. Thường xuyên thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, tổ chức tiêm chủng đảm bảo an toàn; tăng cường công tác giám sát tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện, làm tốt công tác vệ sinh phòng dịch, đặc biệt làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19. Quan tâm cải tạo cơ sở vật chất, tăng cường bác sỹ cho tuyến cơ sở; có 10/10 xã, thị trấn đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế. Trẻ em dưới 6 tuổi được khám, chữa bệnh miễn phí; trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm, chăm sóc. Công tác dân số, kế hoạch hoá gia đình được triển khai thực hiện có hiệu quả; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên ở mức 1,0%; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể nhẹ cân còn 8,0%.

Theo số liệu thống kê, tỷ lệ hộ nghèo ước giảm còn 5,5%, giảm bình quân 2,34%/năm, đạt Nghị quyết. Giải quyết việc làm mới trung bình 1.197 lao động/năm, chưa đạt Nghị quyết. Tỷ lệ lao động qua đào tạo ước đạt 55%, đạt Nghị quyết. Thực hiện tốt chế độ chính sách đối với thương, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công và các đối tượng chính sách xã hội; chế độ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo trợ xã hội, chính sách đối với hộ nghèo. Đời sống gia đình chính sách được đảm bảo, có mức sống bằng hoặc khá hơn mức sống trung bình của người dân địa phương. Tỷ lệ nhân dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 91%, vượt Nghị quyết.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân  huyện Lạc Thủy đã nỗ lực phấn đấu tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội và đã đạt được những kết quả quan trọng. Kinh tế tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; đã xây dựng và phát triển nhiều thương hiệu nông sản; thương mại, dịch vụ, du lịch phát triển; kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội được đầu tư nâng cấp.  Văn hoá - xã hội có bước phát triển; sự nghiệp giáo dục - đào tạo có nhiều tiến bộ. 

 

 

 

Thái Sơn, BTGTU