Thông báo

Tuyển dụng 02 nhân viên kinh doanh phát triển thị trường

(24/10/2012 17:00)

Công ty TNHH vật tư Thanh Minh(chuyên phân phối, kinh doanh các sản phẩm điện máy) cần tuyển nhân viên kinh doanh phát triển thị trường.

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

(11/10/2012 17:00)

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình thông báo tuyển dụng viên chức năm 2012

Thông báo Tuyển dụng Vị trí “Cán bộ Dự án Kiêm nhiệm”

(28/05/2012 17:00)

Ban Quản lý đề án P194/10/11 (Liên hiệp Khoa học Kỹ thuật Hòa Bình) trân trọng kính mời các ứng viên quan tâm làm hồ sơ tuyển dụng vào vị trí “Cán bộ Dự án Kiêm nghiệm”.

Thông báo tuyển dụng cán bộ làm việc cho Dự án HAARP tỉnh Hòa Bình của Trung tâm Phòng Chống HIV&AIDS

(06/05/2012 17:00)

Gồm có: + 5 cán bộ làm việc tại Cơ sở điều trị Methadone +2 cán bộ làm việc tại Ban quản lý dự án tỉnh.