Thông báo

Thông báo Tuyển dụng Vị trí “Cán bộ Dự án Kiêm nhiệm”

28/05/2012 17:00
Ban Quản lý đề án P194/10/11 (Liên hiệp Khoa học Kỹ thuật Hòa Bình) trân trọng kính mời các ứng viên quan tâm làm hồ sơ tuyển dụng vào vị trí “Cán bộ Dự án Kiêm nghiệm”.

 

Đề án P194/10/11 có tên gọi “Đánh giá Chất lượng và hiệu quả Dịch vụ tư vấn Pháp lý trong việc phục vụ các nhóm yếu thế để cải thiện tiến trình lập kế hoạch phát triển Dịch vụ Tư vấn Pháp lý tỉnh Hòa Bình”. Đề án là một Giải thưởng trong Chương trình Sáng kiến Tư pháp do Bộ Tư Pháp tổ chức trong năm 2011 trong số 230 đề xuất dự thi của cả nước.
Tính chất của công việc
Lao động hợp đồng kiêm nhiệm (50%) có thời hạn không quá 9 tháng, dự kiến kết thúc vào tháng 1/2013.
Yêu cầu về năng lực với vị trí tuyển dụng
Là công dân Việt Nam, ưu tiên người dân tộc thiểu số sống ở khu vực Tây Bắc;
Tốt nghiệp đại học trong lĩnh vực khoa học xã hội hoặc tự nhiên từ loại khá trở lên;
Có kinh nghiệm quản lý các dự án nghiên cứu, đào tạo và quản lý tư vấn từ 5 năm trở lên, đặc biệt trong việc soạn thảo công văn giấy tờ, tổ chức các sự kiện đào tạo, hội thảo và các hỗ trợ các đoàn nghiên cứu;
Thành thục các kỹ năng vi tính văn phòng, kỹ năng đánh máy 10 ngón, kỹ năng internet, và kỹ năng sử dụng các phần mềm sử lý số liệu định lượng và định tính.
Nhiệm vụ của vị trí tuyển dụng
Vị trí tuyển dụng có nhiệm vụ hỗ trợ Ban Quản lý dự án trong những việc:
Tổ chức các sự kiện nâng cao năng lực (tập huấn, hội thảo), thực hiện chức năng thư ký hội thảo;
Tổ chức và hỗ trợ các đoàn nghiên cứu ở các địa bàn trong tỉnh; thực hiện chức năng thư ký đoàn nghiên cứu;
Tổ chức tuyển dụng và quản lý các tư vấn do dự án tuyển dụng
Báo cáo tiến độ thực hiện đề án theo yêu cầu
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Quản lý
Chế độ và quyền lợi
Lương và phụ cấp thực hiện theo thỏa thuận phù hợp với trình độ chuyên môn và năng lực của người được tuyển dụng.
Hồ sơ và hạn nộp
Hồ sơ tuyển dụng bao gồm đơn xin việc, bản sao các bằng cấp liên quan, giấy khám sức khỏe, bản sao chứng minh thư nhân dân; lý lịch làm việc hoặc lý lịch khoa học. Hạn nộp hồ sơ trước ngày 30 tháng 5 năm 2012. Địa chỉ nhận hồ sơ: Ban Quản lý đề án P194/10/11, Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật, số 107 Phố Trần Hưng Đao, thành phố Hòa Bình. Email: dantiepphuc@yahoo.com.
Ban Quản lý Đề án