Thông báo, Hướng dẫn

Công văn Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình trong tình hình mới

31/01/2021 00:00

Nội dung chi tiết của thông báo tải về tại đây!

Danh sách bài viết cũ