Kinh tế

Quý I/2021: Thực hiện tốt công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động

08/04/2021 03:51
Quý I, các cấp, các ngành và các địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động tới người lao động, người sử dụng lao động của các loại hình doanh nghiệp. Tập trung lãnh đạo công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động; các chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động được triển khai đảm bảo đúng quy định.
Trung tâm Dịch vụ việc làm tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động    

Trung tâm Dịch vụ việc làm phối hợp với Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố tiến hành khảo sát nhu cầu học nghề của lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh. Xây dựng Kế hoạch chi tiết chương trình đào tạo nghề thường xuyên năm 2021. Dự kiến trong năm 2021, đơn vị sẽ tổ chức 05 lớp với 3 nghề (chăn nuôi gà hữu cơ; chăn nuôi lợn hữu cơ, trồng cây có múi) cho tổng số 150 học viên. Xây dựng kế hoạch tuyển sinh 01 - 02 lớp học tiếng Hàn Quốc theo chương trình EPS năm 2021. Trong quý I, giới thiệu 04 doanh nghiệp đến các địa phương để tuyển chọn lao động đi làm việc trong và ngoài nước; có 990 người được tư vấn, giới thiệu việc làm.

Công tác giải quyết chính sách Bảo hiểm thất nghiệp được quan tâm. Thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho 551 người với tổng số tiền chi trả 6,88 tỷ đồng. 03 người chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp đi địa phương khác; 22 người tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp; 7 người tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp; 523 người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp. 1.624 lượt người thông báo tìm kiếm việc làm hàng tháng.

Tuy nhiên, do những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19 nên công khảo sát nhu cầu đào tạo nghề của lao động nông thôn và tổ chức các sàn giao dịch việc làm trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn. Việc triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp còn chưa đồng nhất về thời gian giải quyết hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp và thời gian chi trả tiền trợ cấp thất nghiệp do Bảo hiểm xã hội thực hiện. Hiện nay, phần mềm bảo hiểm thất nghiệp chưa đồng nhất giữa các trung tâm dịch vụ việc làm trên toàn quốc và chưa kết nối dữ liệu giữa bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm xã hội chính, vì vậy việc quản lý, theo dõi hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp cũng như tổng hợp báo cáo còn gặp nhiều khó khăn.

Quý II năm 2020, Trung tâm Dịch vụ việc làm tăng cường tuyển sinh đào tạo các lớp nghề tại các địa phương trên địa bàn tỉnh. Dự kiến trong quý II, sẽ tổ chức khai giảng từ 1 - 2 lớp dạy nghề. Phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức đào tạo nghề, tuyển dụng người đi du học và xuất khẩu lao động. Tiếp tục tuyên truyền về Luật Lao động, Việc làm, chế độ, chính sách, quy định có liên quan đến quan hệ lao động theo quy định của pháp luật; tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động đi làm việc tại các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước và lao động đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp sớm quay lại thị trường lao động tại Trung tâm và các Văn phòng tại các huyện Yên Thủy, Lạc Sơn, Lương Sơn. Tiếp nhận đăng ký của phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố về việc tổ chức các hoạt động Tư vấn - Giới thiệu việc làm năm 2021. Phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn, các trường Trung học phổ thông trong tỉnh tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm và tuyển dụng lao động đi du học Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và xuất khẩu lao động tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan.

Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ với Bảo hiểm xã hội nhằm đảm bảo thực hiện chế độ cho người lao động kịp thời, kiểm soát tình trạng việc làm của người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp. Phối hợp với các cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh nhằm tư vấn giúp người lao động thất nghiệp được học nghề và hỗ trợ học nghề cho người lao động. Chú trọng công tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ từng bước nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, kỹ năng tư vấn, kỹ năng giao tiếp, ý thức trách nhiệm, đạo đức, thái độ, tác phong. Tăng cường công tác kiểm tra chất lượng và hiệu quả công tác giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp và tư vấn giới thiệu việc làm tại 03 văn phòng đại diện./.   

                                                                            

Lê Huệ (CTTĐT)