Thời sự trong ngày

Ban Chỉ đạo 09 tỉnh công nhận các xã, phường, thị trấn trọng điểm phức tạp về trật tự, an toàn xã hội đã chuyển hóa đạt

08/04/2021 03:51
Vừa qua, Ban Chỉ đạo 09 tỉnh ban hành Quyết định số 74/QĐ-BCĐ về việc công nhận các xã, phường, thị trấn trọng điểm phức tạp về trật tự, an toàn xã hội đã chuyển hóa đạt năm 2020. 5 xã, phường, thị trấn công nhận là: Thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc); xã Vĩnh Tiến (Kim Bôi); xã Mỹ Thành (Lạc Sơn); thị trấn Lương Sơn, xã Thanh Cao (Lương Sơn).

Ban Chỉ đạo 09 tỉnh đề nghị các thành viên BCĐ tỉnh, Trưởng BCĐ các huyện: Đà Bắc, Kim Bôi, Lương Sơn, Lạc Sơn theo chức năng, nhiệm vụ được phân công tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn BCĐ các xã, phường, thị trấn đã chuyển hóa thành công tiếp tục tổ chức các biện pháp, giải pháp phòng, chống tội phạm, không để địa bàn phức tạp trở lại. 

Trước đó, thực hiện Đề án chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội (TT - ATXH) đến năm 2020, từ năm 2018, tỉnh đã lựa chọn 31 địa bàn xã, phường, thị trấn trọng điểm, phức tạp về TT - ATXH để thực hiện chuyển hóa. Qua 3 năm triển khai đề án, bằng nhiều giải pháp quan trọng, toàn tỉnh đã chuyển hóa thành công 22 địa bàn. 

 

Thái Sơn (BTGTU)
Danh sách bài viết cũ