Chính trị

Thực trạng triển khai, thực hiện Đề án bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ ở xã trên địa bàn tỉnh

19/02/2021 08:43
Ngày 22/4/2014, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 567/QĐ-TTgphê duyệt Đề án bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ ở xã giai đoạn 2014 – 2020 (sau đây gọi là Đề án 567). Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình đã giao Sở Nội vụ tổ chức triển khai, quán triệt nội dung của Đề án 567 tới toàn thể cán bộ, công chức thuộc Ủy ban nhân dân các huyện thuộc phạm vi điều chỉnh của đề án.
Qua đào tạo, bồi dưỡng, đội ngũ cán bộ công chức xã có kỹ năng làm việc tốt hơn, tinh thần trách nhiệm cao hơn trong phục vụ nhân dân

Từ năm 2015 đến năm 2020, thông qua việc thực hiện Đề án bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ ở xã giai đoạn 2014 -2020, đã bồi dưỡng cho 14.330 cán bộ, công chức trẻ của 2.293 xã, 42 tỉnh trong phạm vi đề án.

Tại tỉnh Hòa Bình, hàng năm Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo việc tổ chức rà soát, thống kê số lượng, chất lượng cán bộ, công chức trẻ cấp xã trên địa bàn tỉnh, tổng hợp nhu cầu đăng ký tham gia các lớp bồi dưỡng của cán bộ, công chức trẻ và đề xuất nội dung các chuyên đề bồi dưỡng từ cơ sở, đăng ký số lượng lớp, số người có nhu cầu bồi dưỡng với Bộ Nội vụ. Kết quả từ năm 2015 đến năm 2020 tỉnh Hòa Bình đã phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức được 21 lớp với 1.004 học viên là cán bộ, công chức trẻ cấp xã tham dự.

Nhìn chung, khi tham gia các lớp bồi dưỡng, các cán bộ, công chức trẻ luôn có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, đồng thời phục tùng tuyệt đối sự phân công, giao nhiệm vụ của thủ trưởng cơ quan và của cấp trên; chấp hành tốt nội quy, quy chế của cơ quan, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm với công việc. Đội ngũ cán bộ dần có phong cách làm việc chủ động, tích cực, hiệu quả, sẵn sàng nhận những nhiệm vụ khó khăn, nặng nhọc, phối hợp và giúp đỡ đồng nghiệp trong xử lý công việc.

Theo kết quả đánh giá hàng năm, các cán bộ, công chức trẻ tham gia Đề án 567 đều có phẩm chất đạo đức tốt, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Luôn luôn tâm huyết, tận tụy với công việc, có ý chí cầu tiến, tìm tòi học hỏi nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nhiều học viên của lớp đã được quy hoạch, bổ nhiệm vào các chức danh lãnh đạo, quản lý.

Năng lực công tác của cán bộ được nâng lên rõ rệt, có khả năng đóng góp ý kiến xây dựng chiến lược, kế hoạch thực hiện mục tiêu của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; có khả năng dự báo, phân tích được khó khăn, trở ngại, những vấn đề có thể xảy ra và phương án giải quyết. Công chức có sự hiểu biết, tôn trọng lẫn nhau, có kỹ năng giao tiếp tốt, giải quyết hài hòa các mối quan hệ công việc. Tham gia tích cực các phong trào do các ngành, các cấp phát động, thường xuyên tham gia các hoạt động của địa phương nơi cư trú, luôn gần gũi, thân thiện với nhân dân.

Qua đánh giá cho thấy đề án được sự quan tâm của Bộ Nội vụ, sự ủng hộ của chính quyền địa phương ở các xã, sự tham gia tích cực, chủ động cả đội ngũ cán bộ, công chức trẻ. Trên cơ sở đó, tỉnh Hòa Bình đề xuẩ Bộ Nội vụ cần nghiên cứu, mở rộng thêm đối tượng đào tạo, bồi dưỡng là người hoạt động không chuyên trách trẻ ở xã và có bổ sung kinh phí hỗ trợ học viên với đối tượng không hưởng lương. Đề xuất sửa đổi, bổ sung bộ giáo trình, tài liệu cho phù hợp với thực tiễn và nhu cầu bồi dưỡng của cán bộ, công chức trẻ ở xã; tăng số lượng các chuyên đề về kỹ năng chuyên sâu trong giáo trình, để giáo trình trở thành cẩm nang cho cán bộ, công chức trẻ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ở địa phương./.

Lê Thùy- CTTĐT