Chính trị

Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh lần thứ 8 (khóa X)

11/01/2021 00:00
Ngày 8/1, Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 8 (khóa X), nhiệm kỳ 2018 – 2023 để thực hiện công tác kiện toàn cán bộ Hội.
Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa X bỏ phiếu tín nhiệm bầu chức vụ Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2018 – 2023

Hội nghị đã thông qua Tờ trình bầu chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; thông qua văn bản thỏa thuận của Đảng đoàn Hội nông dân Việt Nam và Thông báo của Văn phòng Tỉnh ủy về chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện quy trình nhân sự bầu chức vụ Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đối với đồng chí Lê Văn Thạch, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh khóa X và bầu chức vụ Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình khóa X đối với đồng chí Bùi Đức Biên, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Cao Phong.

Hội nghị tiến hành bỏ phiếu bầu các chức danh theo đúng quy trình, thủ tục theo quy định. Kết quả, đồng chí Lê Văn Thạch được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh khóa X với 100% số phiếu; đồng chí Bùi Đức Biên, được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh khóa X với 100% số phiếu.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, đồng chí Lê Văn Thạch, tân Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh gửi lời cảm ơn tới các đồng chí trong  Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự tạo điều kiện giúp đỡ của Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cùng BCH Hội Nông dân tỉnh đã tín nhiệm. Nhận thức được đây là trọng trách nặng nề, phấn đấu thời gian tới cùng tập thể Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh phát huy dân chủ, chung sức, đồng lòng, đoàn kết, quyết tâm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; quan tâm chăm lo cho cán bộ, hội viên nông dân; tham gia xây dựng nông thôn mới, thực hiện giảm nghèo bền vững…/.

Thùy An (CTTĐT)