Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Họp báo Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hòa Bình lần thứ V, giai đoạn 2020 - 2025

17/09/2020 02:52
Ngày 14/9, Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hòa Bình lần thứ V tổ chức Họp báo thông tin về Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hòa Bình lần thứ V, giai đoạn 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, UV BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì họp báo.
Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại họp báo

Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hòa Bình lần thứ V diễn ra trong 2 ngày: từ chiều ngày 21/9 đến hết sáng ngày 22/9. Dự kiến tổng số 469 đại biểu. Trong đó mời 13 đại biểu Trung ương, mới 465 đại biểu ở tỉnh. Trong đợt này có 43 tập thể, cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động, Cờ thi đua và Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ; 60 tập thể, các nhân điển hình tiên tiến có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020 được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Một số điểm nổi bật tại Đại hội lần này là: Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V do Đoàn Chủ tịch điều hành toàn bộ Chương trình Đại hội. Chương trình diễn ra ngắn gọn, thiết thực, giảm tính hình thức; nội dung khen thưởng được lựa chọn những tập thể, cá nhân thực sự tiêu biểu để trao tại Đại hội. Báo cáo tổng kết phong trào thi đua giai đoạn 2015 – 2020 đầy đủ bằng văn bản và báo cáo tham luận của đại biểu điển hình tiên tiến dự Đại hội được in trong tập tài liệu gửi các đại biểu. Ngoài ra Đại hội sử dụng phóng sự báo cáo kết quả phong trào thi đua và giới thiệu những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến để làm rõ thêm kết quả phong trào thi đua của tỉnh trong 5 năm qua.

Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hòa Bình lần thứ V được tổ chức nhằm tổng kết, đánh giá kết quả của phong trào đối với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của tỉnh; những hạn chế yếu kém cần khắc phục. Đồng thời đề ra nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng trong những năm tiếp theo. Khơi dậy, cổ vũ sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết dân tộc, tạo động lực cho việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020 – 2025./.

 

 

 

 

 

Lê Thùy- CTTĐT