Chỉ đạo điều hành

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Lương Sơn lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp

06/08/2020 09:02
Sau 3 ngày (3-5/8/2020) diễn ra Đại hội tại Nhà Văn hóa trung tâm huyện, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lương Sơn lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp.
Đ/c Trần Đăng Ninh- Phó bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ huyện Lương Sơn

Dự đại hội có các đồng chí Trần Đăng Ninh- Phó bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đ/c Hoàng Văn Hon- Nguyên Ủy viên BCH TƯ Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Việt Cường – Nguyên Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hoài Phương – Phó Vụ trưởng Vụ địa phương 3 Ban tổ chức Trung ương; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của tỉnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo huyện qua các thời kỳ và 239 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 5.700 đảng viên trong huyện đã về dự Đại hội.

Tại Đại hội, các đại biểu sẽ tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đã đạt được, những tồn tại hạn chế cần khắc phục, rút ra bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV. Xác định thời cơ và thách thức trong giai đoạn tới để quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp xây dựng huyện Lương Sơn là vùng động lực kinh tế năng động của tỉnh, phấn đấu đến năm 2025 huyện Lương Sơn cơ bản đạt tiêu chí đơn vị hành chính cấp thị xã. Đại hội tiến hành thảo luận đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII và văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tiến hành bầu Ban chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XVII.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ huyện Lương Sơn đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu cao và đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch 15/18 chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV đề ra. Kinh tế của huyện có bước tăng trưởng và phát triển khá cao, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 13,86%; Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng: công nghiệp - xây dựng 63,1%, thương mại - dịch vụ 24,8%; nông lâm nghiệp - thủy sản 12,1% (vượt so với chỉ tiêu Nghị quyết đại hội đề ra: 60,4%; 26,4% và 13,2%); quy mô các ngành kinh tế tăng gần gấp 2,2 lần so với năm 2015 (20.116/9.278 tỷ đồng); thu ngân sách Nhà nước năm 2020 ước đạt 372 tỷ đồng (tăng 242 tỷ đồng so với năm 2015), bình quân tăng 20,1%/năm, (vượt so với chỉ tiêu đại hội đề ra từ 12-15%); tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân đầu người đạt 81,9 triệu đồng, tăng 37 triệu đồng (vượt so với chỉ tiêu nghị quyết đề ra là 60 triệu đồng, tăng 1,36 lần so với năm 2015); tỷ lệ đô thị hóa đạt 42% (đạt so với chỉ tiêu nghị quyết đề ra); xã đạt chuẩn Nông thôn mới đạt 100% (vượt so với chỉ tiêu nghị quyết đề ra là 75%), năm 2019 huyện Lương Sơn được công nhận là huyện Nông thôn mới (sớm hơn 1 năm so với kế hoạch).

Hoạt động tài chính- ngân hàng ổn định. Tổng thu ngân sách Nhà nước 5 năm 2016-2020 đạt 1.205,6 tỷ đồng, tăng gấp 2,35 lần so với giai đoạn 2011-2015, năm 2020 ước đạt 372 tỷ đồng; ước thực hiện năm 2020, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Lương Sơn (không phân biệt việc phân cấp cho đơn vị thu) ước đạt 1.036 tỷ đồng, chiếm 20,7% số thu ngân sách nhà nước toàn tỉnh. Tổng vốn huy động của các tổ chức tín dụng ước đạt 4.252,2 tỷ đồng, tăng 3.585 tỷ đồng so với cuối năm 2015. Trong nhiệm kỳ đã có 27 công trình giao thông được đầu tư với số tiền 336.884 triệu đồng; 02 công trình điện với tổng mức đầu tư 11.598 triệu đồng; xây mới 14 nhà văn hóa xã và thị trấn với tổng mức đầu tư 53.754 triệu đồng…

Các thành phần kinh tế được khuyến khích phát triển. Trong 5 năm, có 405 doanh nghiệp và 52 hợp tác xã thành lập mới, 1.128 hộ cá thể được cấp mới. Ước đến hết năm 2020, toàn huyện có 916 doanh nghiệp và hợp tác xã, 2.924 hộ kinh doanh cá thể hoạt động có hiệu quả, tăng 2 lần so với 2015. Công tác thu hút đầu tư được đẩy mạnh, trong nhiệm kỳ, đã thu hút được 67 dự án đầu tư, trong đó 59 dự án đầu tư trong nước với tổng số vốn đăng ký là 2.855,5 tỷ đồng; 08 dự án FDI với tổng số vốn đăng ký là 50.699 nghìn USD.

Chương trình xây dựng nông thôn mới được tập trung triển khai với cách làm sáng tạo. Đến cuối năm 2019, 19/19 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, có 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 06 khu dân cư kiểu mẫu, 11 vườn mẫu được công nhận. Năm 2019 huyện Lương Sơn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, các giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc được bảo tồn và phát huy; an sinh xã hội được chăm lo; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng lên. Công tác y tế và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được chú trọng; Giáo dục phát triển theo hướng chuẩn hóa và đạt được những kết quả tích cực, nổi bật.

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng được đẩy mạnh, thực hiện đồng bộ, hiệu quả; hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền, chất lượng hoạt động của MTTQ và các tổ chức đoàn thể được nâng lên, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của huyện…

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Lương Sơn đề ra mục tiêu "Huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực; xây dựng huyện Lương Sơn phát triển toàn diện, bền vững, trở thành vùng kinh tế năng động của tỉnh, phấn đấu đến năm 2025 huyện Lương Sơn cơ bản đạt tiêu chí đơn vị hành chính cấp thị xã" với một số chỉ tiêu như: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân tăng 15%; Thu nhập bình quân đầu người đạt 83 triệu đồng. Thu NSNN đạt 1000 tỷ đồng. Tỷ lệ đô thị hóa đạt 60%; duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí huyện NTM; phấn đấu có 4 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 3 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2025 giảm còn 1,42%; tỷ lệ lao động nông nghiệp chiếm 30%, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75%,; tỷ lệ bao phủ y tế toàn dân đạt 95%; tỷ lệ đô che phủ rừng 42%. Hằng năm có từ 80% tổ chức cơ sở đảng và 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, có 80% chính quyền cấp xã, thị trấn; MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên...

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ huyện Lương Sơn đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời chỉ ra một số mặt còn tồn tại, hạn chế của huyện, như: Kinh tế phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế; tăng trưởng kinh tế chưa thực sự ổn định, bền vững, chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh chưa cao; chuyển dịch cơ cấu còn chậm; quy hoạch, xây dựng, quản lí đất đai, quản lí vốn các dự án đầu tư công, quản lí đô thị, trật tự ATGT, môi trường có mặt còn yếu.

Để huyện Lương Sơn phát triển xứng tầm là vùng động lực kinh tế năng động của tỉnh, đồng chí Phó bí thư TT Tỉnh ủy yêu cầu Đảng bộ huyện Lương Sơn cần tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; đổi mới phương thức lãnh đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đoàn kết, củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị; làm tốt công tác quy hoạch, điều động, luân chuyển cán bộ; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; xây dựng khối đại đoàn kết thống nhất trong hệ thống chính trị; đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM. Thực hiện cơ cấu lại kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, thực hiện đồng bộ các đột phá chiến lược. Lương Sơn phải tiên phong đi đầu trong việc nâng cao chất lượng tăng trưởng và cạnh tranh về kinh tế; đẩy manh cải cách hành chính, phát triển nâng cao nguồn nhân lực; xây dựng hệ thống hạ tầng nông thôn, hạ tầng đô thị; trú trọng phát triển dịch vụ chất lượng cao; phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao chất lượng. Tập trung xây dựng quy hoạch, quản lí quy hoạch xứng với vùng thủ đô, huyện cần nghiên cứu bám sát quy hoạch đường vành đai 5 để tạo không gian phát triển đô thị theo hướng xanh- xạch- đẹp. Quản lí tốt nguồn lực về đất đai, tiếp tục xây dựng NTM khang trang sạch sẽ thành huyện NTM kiểu mẫu có hạ tầng hoàn chỉnh, môi trường trong lành, cuộc sống bình yên. Chăm lo xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện để mỗi đảng bộ, chi bộ đủ sức lãnh đạo địa phương, đơn vị hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lương Sơn đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVI nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 35 đồng chí. Tiến hành lấy phiếu giới thiệu chức danh Bí thư Huyện ủy khóa XXVI.

Ngay sau ngày làm việc thứ 2 của Đại hội, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Lương Sơn khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tổ chức hội nghị lần thứ nhất, tiến hành bầu Ban thường vụ Huyện ủy khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 11 đồng chí; bầu chức danh Bí thư, Phó bí thư Huyện ủy; bầu Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 7 đồng chí và bầu chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy khóa XXVI.

Đồng chí Bùi Quang Toàn – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện được bầu giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy; các đồng chí: Hoàng Đức Minh và Nguyễn Văn Danh được bầu giữ chức vụ Phó bí thư Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Thanh Bình được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu đồng thuận đạt 100%.

Ngày 5/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lương Sơn lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục làm việc, bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 23 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Các đại biểu cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau 3 ngày làm việc nghiêm túc, dân chủ đúng quy chế, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Lương Sơn lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp./.


BCH Đảng bộ huyện Lương Sơn khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt đại hội

Thanh Hoàn ( Văn phòng UBND huyện Lương Sơn)