Nông, Lâm, Ngư Nghiệp

Tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn hỗ trợ nông dân trong sản xuất, kinh doanh

(06/08/2020 09:00)

Trong những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở đã quán triệt, triển khai, tạo điều kiện, phối hợp, hỗ trợ kinh phí để Hội Nông dân các cấp trực tiếp tham gia thực hiện các chương trình, đề án liên quan đến nông nghiệp, nông dân, xây dựng nông thôn mới góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

(06/08/2020 08:59)

Xác định ứng dụng công nghệ sinh học là nhân tố then chốt, là nền tảng để phát triển kinh tế, xã hội, góp phần xóa đói, giảm nghèo, nâng cao, đời sống của nhân dân. Thời gian qua, tỉnh Hòa Bình luôn quan tâm và dành sự ưu tiên cho công tác nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sinh học vào đời sống, sản xuất.

Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển bền vững rừng sản xuất tỉnh Hòa Bình đến năm 2025, định hướng đến 2030

(04/08/2020 02:19)

Nhằm nâng cao giá trị sản xuất, kinh doanh và phát triển bền vững rừng sản xuất là rừng trồng trên cơ sở hình thành chuỗi liên kết từ trồng, chế biến và tiêu thụ sản phẩm; nâng cao giá trị tăng thêm ngành lâm nghiệp, khả năng cạnh tranh của sản phẩm và phát triển rừng bền vững. Tạo thêm nguồn thu cho ngân sách nhà nước; ngày 30/7/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 27-NQ/TU về phát triển bền vững rừng sản xuất tỉnh Hòa Bình đến năm 2025, định hướng đến 2030 với các mục tiêu cụ thể như sau:

Phát triển ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại

(31/07/2020 09:49)

Trong 6 tháng đầu năm, sản xuất ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh diễn ra trong thời tiết thuận lợi, cây trồng, vật nuôi phát triển và sinh trưởng tốt. Giá trị sản xuất của ngành ước đạt 4,17 nghìn tỷ đồng, vượt 3,95% so với cùng kỳ năm 2019. Để có được thành công như vậy, Sở NN&PTNT và địa phương trong tỉnh đã chủ động thực hiện đề án và kế hoạch hành động tái cơ cấu ngành Nông ngiệp, đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM và các chương trình mục tiêu phát triển ngành, chương trình, dự án trên địa bàn.

Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn hỗ trợ nông dân trên địa bàn tỉnh

(28/07/2020 03:45)

Trong những năm qua, thực hiện Kết luận số 61-KL/TW, ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020”; Chỉ thị số 28-CT/TU, ngày 21/4/2014, Kết luận số 70-KL/TU ngày 18/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020”, công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn hỗ trợ nông dân trên địa bàn tỉnh đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở đã quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc. Nhận thức của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân về vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam được nâng cao. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được cán bộ, hội viên, nông dân tích cực hưởng ứng tham gia; hạ tầng nông thôn có nhiều thay đổi, bản sắc văn hóa dân tộc được giữ gìn và phát triển theo hướng bền vững. Vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới được khẳng định; các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã chủ động đề xuất thực hiện và tham gia cùng với các cấp, các ngành trong hoạt động phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội theo chức năng nhiệm vụ, xứng đáng là trung tâm và nòng cốt trong phong trào thi đua yêu nước, là chủ thể trong vận động nông dân, tổ chức thực hiện xây dựng nông thôn mới.

Lễ Công bố huyện Lương Sơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

(27/07/2020 09:46)

Ngày 24/7, UBND tỉnh long trọng tổ chức Lễ công bố huyện Lương Sơn đạt chuẩn nông thôn mới(NTM) năm 2019, thị trấn Lương Sơn và khu vực mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại IV và đón nhận Huân chương lao động hạng Ba.

Thả hơn 60.000 con cá giống bổ sung nguồn lợi thủy sản hồ Hòa Bình

(24/07/2020 08:32)

Ngày 23/7, tại xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Giáo hội Phật giáo tỉnh Hòa Bình tổ chức thả hơn 60.000 con cá giống (khoảng 3 tấn cá) gồm các loại như: Lăng, ngạnh, chắm đen, thiểu, cá măng... phóng sinh, tái tạo, bổ sung nguồn lợi thủy sản hồ Hòa Bình.

Huyện Lạc Thủy đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ mùa

(15/07/2020 17:00)

Sau khi kết thúc vụ chiêm xuân với nhiều chỉ tiêu hoàn thành đạt và vượt kế hoạch đề ra, huyện Lạc Thủy đã chỉ đạo các địa phương tập trung mọi điều kiện để sản xuất vụ mùa đảm bảo theo đúng khung lịch thời vụ tốt nhất.

6 tháng đầu năm 2020 giá trị sản xuất ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh ước đạt 4,17 nghìn tỷ đồng; vượt 3,95% so cùng kỳ

(15/07/2020 17:00)

Theo Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, 6 tháng đầu năm, giá trị sản xuất ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh theo giá so sánh ước đạt 4,17 nghìn tỷ đồng; vượt 3,95% so cùng kỳ, đạt 40,82% kế hoạch; ước cả năm 10,2 nghìn tỷ vượt 5,7% so cùng kỳ, chiếm 83,2% cơ cấu ngành nông, lâm thủy sản.

Tập trung sản xuất vụ Mùa, vụ Hè thu năm 2020

(14/07/2020 17:00)

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, từ đầu vụ tới nay, thời tiết khá thuận lợi cho gieo cấy lúa Mùa, thu hoạch cây màu vụ Xuân và trồng màu vụ Hè thu; tiến độ gieo cấy lúa mùa nhanh, tập trung; tính đến ngày 03/7/2020, toàn tỉnh đã gieo cấy được trên 12.000/21.800 ha, đạt khoảng 60% kế hoạch. Hiện lúa trà sớm đã bén rễ, hồi xanh, đẻ nhánh, trà chính vụ cấy đã hồi xanh; số diện tích còn lại đang tiếp tục cấy, dự kiến đến 15/7 toàn tỉnh cơ bản hoàn thành kế hoạch gieo cấy lúa mùa. cây ngô hè thu trà sớm giai đoạn từ 3 -5 lá, chính vụ tiếp tục gieo hạt; cây rau mầu khác giai đoạn cây con - phát triển thân lá. Dự báo vụ Mùa 2020 thời tiết diễn biến phức tạp, khó lường, để chủ động chăm sóc lúa và cây màu, đồng thời hạn chế thấp nhất của thời tiết và dịch hại trên cây trồng, đảm bảo thắng lợi kế hoạch sản xuất, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hòa Bình đề nghị các địa phương trong tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc Sở tập trung chỉ đạo tốt một số giải pháp sau:

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04 về cải tạo vườn tạp

(29/06/2020 17:00)

Sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 26/4/2016 của BTV Tỉnh ủy Hòa Bình về cải tạo vườn tạp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2016 – 2020, đã đạt được những được những kết quả tích cực. Trong đó thành quả nổi bật là nhận thức của người dân về kinh tế hộ, xóa bỏ vườn tạp được nâng cao. Nhờ đó giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân trên một đơn vị diện tích tăng khá cao; xuất hiện nhiều loại hình tổ chức sản xuất kinh tế tập thể, kinh tế trang trại, tổ hợp tác và doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp.

Kết quả 03 năm thực hiện phát triển chăn nuôi bền vững trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2017 - 2020

(18/06/2020 17:00)

Sau 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU đã đạt được những kết quả tích cực. Cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị tập trung chỉ đạo thúc đẩy sản xuất chăn nuôi theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

Tăng cường quản lý nuôi cá lồng bè trên sông và hồ chứa vào mùa mưa lũ

(16/06/2020 17:00)

Theo kết quả quan trắc môi trường phục vụ vùng nuôi cá lồng bè trên sông, hồ chứa đầu tháng 5/2020 cho thấy, các chỉ số môi trường đều nằm trong ngưỡng cho phép, tuy nhiên ở một số vùng nuôi xuất hiện vi khuẩn Strepcoccus tổng số trong mẫu nước với mật độ 6,7 x 10 1CFU/ml, kết hợp với mưa lũ đầu mùa gây bất lợi cho thủy sản nuôi lồng bè trên sông,hồ chứa. Để hạn chế thấp nhất thiệt hại cho người nuôi thủy sản lồng, bè, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các địa phương tăng cường quản lý nuôi cá lồng, bè trên sông, hồ chứa khi mùa mưa lũ đến.

Triển khai giải pháp nhằm nâng cao năng suất vụ Hè thu năm 2020

(14/06/2020 17:00)

Đến nay, sản xuất Đông xuân cơ bản đã hoàn thành, mọi chỉ tiêu thực hiện đều đạt và vượt kế hoạch được giao. Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả, nâng cao năng suất vụ Hè thu, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với UBND huyện, thành phố triển khai đồng bộ các giải pháp, nhiệm vụ để đạt được những mục tiêu đề ra.

Tình hình sản xuất nông - lâm nghiệp và thủy sản tháng 5 năm 2020

(09/06/2020 17:00)

Theo báo cáo của Sở NN&PTNT, tính đến hết tháng 5/2020, toàn tỉnh đang tập trung vào thu hoạch lúa vụ Đông Xuân, chăn nuôi gia cầm tiếp tục phát triển tốt, ngành thủy sản giữ vững đà tăng trưởng về chất lượng và sản lượng nuôi trồng.

Đóng góp của công nghệ sinh học trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

(09/06/2020 17:00)

Qua 15 năm thực hiện ứng dụng công nghệ sinh học, kinh tế, xã hội của tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, khẳng định vị trí và vai trò vô cùng quan trọng phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và bảo vệ môi trường. Tạo ra nhiều giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng tốt, góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của nông sản hàng hóa của tỉnh, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống của người dân được cải thiện.

Nỗ lực hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ đông xuân 2020

(09/06/2020 17:00)

Vụ đông xuân 2020 diễn ra trong thời điểm toàn tỉnh đối mặt với những khó khăn lớn, do ảnh hưởng của các loại hình thiên tai, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi và dịch Covid-19. Tuy nhiên, nông dân các địa phương đã nỗ lực vượt khó, hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất vụ đông xuân và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Thực hiện tốt cơ chế hỗ trợ tiêu thụ nông sản hàng hóa trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2014 - 2020

(09/06/2020 17:00)

Trong những năm qua, thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 13/11/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cơ chế hỗ trợ tiêu thụ nông sản hàng hóa, tỉnh Hòa Bình đã tập trung lãnh đạo các cấp, các ngành, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông sản của tỉnh được tiếp xúc, gặp gỡ, trao đổi thông tin với doanh nghiệp các tỉnh trong cả nước để tìm kiếm cơ hội hợp tác, mở rộng thị trường.

Kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết số 15 về phát triển chăn nuôi bền vững trên địa bàn tỉnh

(04/06/2020 17:00)

Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 25/7/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển chăn nuôi bền vững trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng chăn nuôi trong giai đoạn là 6,38% đã đạt mục tiêu Nghị quyết. Tổng đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định, chất lượng và giá trị đàn vật nuôi được tăng lên.

Ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đẩy mạnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI

(27/05/2020 17:00)

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra nhiệm vụ, giải pháp phát triển Ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đó là: