Chương trình nghiên cứu, đề tài khoa học

Đề tài: Nghiên cứu, nhân giống, trồng và thử nghiệm chế biến bột củ Nưa Konjac (Amorphotphallus spp) thành bột Glucomannan phục vụ ngành công nghệ thực phẩm và thực phẩm chức năng tại tỉnh Hòa Bình

()

*Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Văn Dư * Đơn vị thực hiện: Công ty CP Y-Dược và Đầu tư Thương mại Sông Đà * Thời gian thực hiện: Năm 2015 - 2016 * Lĩnh vực: Nông, lâm, ngư nghiệp

Đề tài: Đánh giá hiện trạng, đề xuất giải pháp và xây dựng điểm mô hình sản xuất tiết kiệm năng lượng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Hòa Bình

()

*Chủ nhiệm đề tài: Trịnh Trọng Chưởng * Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội * Thời gian thực hiện: Năm 2015 - 2016

Đề tài: Nghiên cứu nhân thuần, chọn lọc và bảo tồn nguồn gen gà Lạc Thủy

()

*Chủ nhiệm đề tài: TS Vũ Ngọc Sơn * Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi * Thời gian thực hiện: Năm 2014 - 2015

Đề tài: Tạo lập và quản lý nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm “Su Su Tân Lạc” và “Nhãn Sơn Thủy - Kim Bôi”

()

*Chủ nhiệm đề tài: Phạm Thế Hải * Đơn vị thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình * Thời gian thực hiện: Năm 2015 - 2016

Đề tài: Trồng thử nghiệm và nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật thâm canh Ổi ODL1 tại Hòa Bình

()

*Chủ nhiệm đề tài: Bùi Văn Thắng * Đơn vị thực hiện: Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN Hòa Bình * Thời gian thực hiện: Năm 2015 - 2016

Đề tài: Nghiên cứu kỹ thuật trồng, kỹ thuật nhân giống, xây dựng mô hình trồng thử nghiệm cây Thiên ngân (Neolamarkia cadambar. Roxb) tại tỉnh Hòa Bình

()

*Chủ nhiệm đề tài: KS. Nguyễn Văn Dư * Đơn vị thực hiện: Viện cải thiện giống và Phát triển lâm sản * Thời gian thực hiện: Năm 2015 - 2017

Đề tài: Ứng dụng tiến bộ Kỹ thuật xây dựng mô hình nhân giống và thâm canh khoai sọ tại huyện Yên Thuỷ bền vững và hiệu quả

()

*Chủ nhiệm đề tài: Bùi Đức An * Đơn vị thực hiện: Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN Hòa Bình * Thời gian thực hiện: Năm 2015 - 2016 * Lĩnh vực: Nông, lâm, ngư nghiệp

Đề tài: Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên của Ủy ban Kiểm tra các cấp ở Đảng bộ tỉnh Hòa Bình

()

*Chủ nhiệm đề tài: Hoàng Văn Đức * Đơn vị thực hiện: Cơ quan Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy * Thời gian thực hiện: Năm 2015 - 2016 * Lĩnh vực: Khoa học xã hội và nhân văn

Đề tài: Xây dựng mô hình nuôi thử nghiệm cá Hồi Vân trong bể xi măng và ao lót bạt nilon tại xã Hiền Lương – Đà Bắc – Hòa Bình.

()

*Chủ nhiệm đề tài: Bùi Văn Chủm * Đơn vị thực hiện: Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN Hòa Bình * Thời gian thực hiện: Năm 2015 - 2016 * Lĩnh vực: Nông, lâm, ngư nghiệp

Đề tài: Bảo tồn nguồn gen Ngô nếp Thung Khe - Mai Châu"

()

*Chủ nhiệm đề tài: ThS. Hồ Quang Hào * Đơn vị thực hiện: Trung tâm nghiên cứu và sản xuất giống ngô Sông Bôi * Thời gian thực hiện: Năm 2014 - 2015 * Lĩnh vực: Nông, lâm, ngư nghiệp

Đề tài: Bảo tồn nguồn gen lúa Nếp Cẩm Hòa Bình

()

*Chủ nhiệm đề tài: Vũ Hồng Tráng * Đơn vị thực hiện: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nông lâm nghiệp Tây Bắc * Thời gian thực hiện: Năm 2015 - 2016 * Lĩnh vực: Nông, lâm, ngư nghiệp