Thời sự trong ngày

Tòa án nhân dân các cấp đổi mới công tác xét xử theo tinh thần cải cách tư pháp không để xảy ra xét xử oan, bỏ lọt tội phạm

31/07/2020 09:52
Thời gian qua, thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 2/6/2005 của Bộ Chính chị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Hòa Bình đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác giải quyết các loại án, từ đó chất lượng công tác giải quyết các loại án ngày càng được nâng lên, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tòa án nhân dân huyện Yên Thủy đã xét xử tốt các vụ án đảm bảo công khai, minh bạch và đúng pháp luật

Trên cơ sở triển khai các văn bản của Đảng, Quốc hội về công tác cải cách tư pháp và các chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân hai cấp đã tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng xét xử như: Đổi mới tổ chức phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp; nâng cao hiệu quả công tác hòa giải, đối thoại; tổ chức 27 phiên tòa rút kinh nghiệm; công khai 1.720 bản án, quyết định của Tòa án hai cấp trên Cổng thông tin điện tử Tòa án nhân dân; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giữ chức danh tư pháp; đổi mới thủ tục hành chính - tư pháp tại Tòa án,... Qua đó đã nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn, giúp công tác quản lý, điều hành hoạt động của Tòa án được nhanh chóng, hiệu quả; công khai, minh bạch các hoạt động tạo điều kiện để người dân được giám sát các hoạt động của Tòa án. Thông qua việc thực hiện các giải pháp này đã từng bước nâng cao chất lượng xét xử, khắc phục được một số hạn chế, thiếu sót trong công tác giải quyết, xét xử các loại vụ án.

Trong 6 tháng đầu năm, Tòa án nhân dân hai cấp đã thụ lý 2.023 vụ việc; đã giải quyết 1.501 vụ việc, đạt tỷ lệ 74,2%, trong đó: Đối với các vụ án hình sự, Tòa án nhân dân hai cấp đã thụ lý 458 vụ, 881 bị cáo, đã giải quyết 344 vụ, 577 bị cáo, đạt tỷ lệ 75% về số vụ và 65,5% về số bị cáo; việc xét xử các vụ án hình sự đảm bảo nghiêm minh, đúng pháp luật, không để xảy ra oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm cũng như vi phạm thời hạn chuẩn bị xét xử; các Tòa án đã chủ động đẩy nhanh tiến độ xét xử, đặc biệt là vụ án tham nhũng, phức tạp, các vụ án được dư luận xã hội quan tâm và tích cực thực hiện thu hồi tài sản do phạm tội mà có. Đối với các vụ việc dân sự, Tòa án nhân dân hai cấp đã thụ lý 1.410 vụ việc, đã giải quyết, xét xử 1.028 vụ việc, đạt tỷ lệ 73%; trong công tác giải quyết, xét xử các vụ việc dân sự, các Tòa án đã chú trọng đẩy nhanh tiến độ giải quyết, xét xử, khắc phục có hiệu quả các vi phạm trong quá trình thụ lý đơn khởi kiện, vi phạm thời hạn chuẩn bị xét xử do lỗi chủ quan của Tòa án; hạn chế tối đa việc tạm đình chỉ nhiều lần đối với một vụ án và một số sai xót khác; công tác hòa giải tiếp tục được thực hiện có hiệu quả, đảm bảo việc giải quyết vụ án được nhanh chóng, kịp thời, góp phần củng cố khối đại đoàn kết trong nội bộ nhân dân. Về công tác giải quyết các vụ việc hành chính, 6 tháng đầu năm, Tòa án nhân dân hai cấp đã thụ lý 32 vụ, đã giải quyết 6 vụ, đạt tỷ lệ 18,8%, không có vụ án nào xử lý theo thụ tục phúc thẩm, Tòa án nhân dân hai cấp luôn chú trọng tổ chức đối thoại giữa người khởi kiện và người bị kiện, quan tâm làm tốt công tác phối hợp với cơ quan liên quan xây dựng hồ sơ vụ án, thu thập chứng cứ nhằm đảm bảo vụ án được giải quyết kịp thời, đúng pháp luật.

Với việc triển khai thực hiện hiệu quả công tác cải cách tư pháp, thời gian qua, Tòa án nhân dân hai cấp trên địa bàn tỉnh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, 100% bản án quyết định có hiệu lực pháp luật được thi hành đúng thời hạn luật định.Trong thời gian tới, Tòa án nhân dân hai cấp sẽ tập trung làm tốt công tác đào tạo, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ; kiện toàn đội ngũ công chức giữ chức danh tư pháp, đặc biệt là đội ngũ thẩm phán, đủ về số lượng, đảm bảo về đạo đức, bản lĩnh chính trị, trình độ năng lực chuyên môn nghiệp vụ. Tăng cường kỷ luật công vụ, đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, kịp thời khắc phục những thiếu sót, sai phạm. Đồng thời, làm tốt công tác phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng, các cơ quan Đảng, chính quyền tại địa phương, nhằm thực hiện tốt các hoạt động xét xử, đảm bảo công khai, minh bạch, không đẻ xảy ra án oan, sai, bỏ lọt tội phạm./.

 

 

 

 

Nguyễn Hải
Danh sách bài viết cũ