Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Hướng dẫn thực hiện quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026

01/03/2021 09:32
Ngày 1/3, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị thông báo phân bổ cơ cấu, thành phần, số lượng và quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Dự hội nghị có các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh; Bùi Tiến Lực, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị đã thông báo phân bổ về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021- 2026 tại tỉnh Hòa Bình có tổng số 58 đại biểu được bầu; số người tự ứng cử và ứng cử tại các cơ quan, đơn vị là 116 người. Hội nghị cũng đã hướng dẫn nội dung, thủ tục, trình tự làm hồ sơ giới thiệu những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 2026.

Theo quy định: Trong quá trình thực hiện quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 phải tổ chức các hội nghị giới thiệu người ứng cử đảm bảo trình tự đủ 3 bước: Họp lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị để dự kiến người giới thiệu ứng cử; hội nghị ban lãnh đạo mở rộng của cơ quan, tổ chức, đơn vị để giới thiệu người ứng cử; hội nghị lấy ý kiến của cử tri tại cơ quan, tổ chức, đơn vị đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân. Việc tổ chức hội nghị đảm bảo thời gian, tiến độ thực hiện; hướng dẫn, giải đáp những vấn đề chưa rõ. Việc lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi công tác phải đảm bảo tính dân chủ, công khai, đúng thủ tục và trình tự theo quy định của pháp luật./.

 

 

 

 

 

Lê Thùy- CTTĐT