Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Giao ban Ủy ban bầu cử tỉnh

01/03/2021 08:01
Chiều 26/2, Ủy ban bầu cử tỉnh tổ chức hội nghị giao ban triển khai, thống nhất một số nội dung liên quan đến việc thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban bầu cử tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Uỷ ban cầu cử tỉnh và các thành viên Uỷ ban bầu cử tỉnh.
Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị   

Theo báo cáo của Uỷ ban bầu cử tỉnh, tính đến nay, Ủy ban bầu cử tỉnh đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, triển khai công tác bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đảm bảo theo đúng quy định. Đã thành lập các tiểu ban Nhân sự và giải quyết khiếu nại, tố cáo; tiểu ban An ninh, trật tự và y tế; tiểu ban Thông tin, Tuyên truyền bầu cử và thành lập tổ giúp việc Uỷ ban bầu cử tỉnh. 

Tại hội nghị, các thành viên Uỷ ban bầu cử tỉnh, trưởng các tiểu ban đã báo cáo tình hình về công tác triển khai, thực hiện các nhiệm vụ liên quan tới công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh; thảo luận thống nhất thông qua nội dung dự thảo thông báo về việc phân công nhiệm vụ đối với các thành viên Uỷ ban bầu cử tỉnh, nghị quyết về việc ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu HĐND tỉnh được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021- 2026. Theo đó, tổng số đại biểu được bầu là 58 đại biểu; tổng số đơn vị bầu cử là 15 đơn vị. Thời gian tới, Uỷ ban cầu cử tỉnh hướng dẫn Uỷ ban bầu cử cấp huyện, cấp xã thành lập các tổ chức bầu cử, chuẩn bị nội dung tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử. Đồng thời, nhấn mạnh việc phân công nhiệm vụ đối với các thành viên đúng thành phần, nhằm tránh chồng chéo trong xử lý công việc.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực  Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban bầu cử tỉnh ghi nhận ý kiến của các đại biểu dự hội nghị. Đồng thời đề nghị các tiểu ban, tổ giúp việc Uỷ ban bầu cử tỉnh khẩn trương lên kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ, công việc đảm bảo theo đúng tiến độ. Thực hiện chế độ báo cáo hàng tuần để kịp thời chỉ đạo giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai./.

 

 

                                                                 

 

   Thùy An (CTTĐT)