Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Ủy ban nhân dân tỉnh họp thường kỳ tháng 2

26/02/2021 09:22
Ngày 26/2, Ủy ban nhân dân tỉnh họp thường kỳ tháng 2/2021, cho ý kiến vào các nội dung quan trọng phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp.
 Đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp

Cho ý kiến vào dự thảo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2021, các đại biểu thống nhất đánh giá: Trong quý I, các ngành, các cấp, các địa phương, các tổ chức đoàn thể và doanh nghiệp trong tỉnh đã tích cực triển khai các nghị quyết của Trung ương và địa phương về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và phòng, chống dịch bệnh Covid-19; đồng thời thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương về việc tổ chức Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Tốc độ tăng trưởng kinh tế trong quý I ước đạt 11,56%. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản ước đạt trên 3.600 tỷ đồng, tăng 3,32% so với cùng kỳ. 3 tháng đầu năm chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt trên 9.700 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động thương mại, dịch vụ có xu hướng tăng và phát triển ổn định. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 1.225,4 tỷ đồng, bằng 28% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và bằng 24% so với Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh. Lĩnh vực văn hóa – xã hội cơ bản ổn định và có bước phát triển. Quốc phòng được giữ vững, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định.

Tuy nhiên, vẫn còn gặp nhiều khó khăn do tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19. Sản xuất nông nghiệp còn khó khăn do trên địa bàn tỉnh vẫn còn xuất hiện dịch tả lợn Châu Phi; hoạt động dịch vụ du lịch, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp vẫn còn khó khăn. Công tác dạy và học sau dịp tết Nguyên đán bị ảnh hưởng.

Các đại biểu cũng đã cho ý kiến đóng góp vào các tờ trình, đề án: phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo gắn với đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao giai đoạn 2021 – 2025; xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư, nghỉ việc khi thực hiện Nghị định 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ; Tờ trình của Sở Y tế về dự thảo báo cáo chương trình hành động tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Dự thảo Đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển dịch vụ tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021- 2025; phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp giai đoạn 2021 – 2025; Tờ trình về xây dựng thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 -2025 và những năm tiếp theo.

Các đại biểu cho rằng các tờ trình, dự thảo đề án cần tập trung đánh giá rõ hơn về thực trạng hiện nay của các khu công nghiệp, thực trạng các mỏ tài nguyên trên địa bàn tỉnh, trên cơ sở đó xây dựng đề án sát với thực tế và có hiệu quả cao; xây dựng đề án phát triển các khu công nghiệp cần chú trọng tới vấn đề bảo vệ môi trường. Các sở, ngành cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Cục Thống kê để thống nhất về số liệu.  

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương cần tập trung cao độ ngay từ đầu năm để triển khai các công việc; đặc biệt thực hiện đôn đốc thu ngân sách nhà nước, tập trung thu ngân sách từ thu thuế sử dụng đất. Việc đánh giá tình hình kinh tế - xã hội cần hoàn chỉnh lại trên cơ sở bám sát các mục tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhất trí với các góp ý vào nội dung các tờ trình, dự thảo đề án, yêu cầu cơ quan soạn thảo tiếp thu, hoàn thiện. Chủ tịch yêu cầu toàn tỉnh tiếp tục tập trung thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế - xã hội trên tinh thần không chủ quan, không lơ là, luôn luôn cảnh giác với dịch bệnh và tập trung phát triển kinh tế, chăm lo cho đời sống nhân dân./.

 

 

Lê Thùy-CTTĐT