Chỉ đạo điều hành

Hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

25/02/2021 09:49
Ngày 25/2, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh; Võ Ngọc Kiên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và lãnh đạo một số sở, ban, ngành.
Các đại biểu dự tại điểm cầu tỉnh.

Tại hội nghị, đại diện Bộ Nội vụ, Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt nam trình bày những nội dung căn bản tại Thông tư số 01/2021/TT-BNV của Bộ Nội vụ về hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân câc cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Hướng dẫn số 36-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khoá XV và địa biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Nghị quyết số 42/NQ-HĐBCQG của Hội đồng bầu cử quốc gia về hướng dẫn mẫu hồ sơ ứng cử, nội quy phòng bỏ phiếu và các mẫu văn bản sử dụng trong bầu cử và các Nghị quyết của UBTVQH về quy trình hiệp thương và tổ chức hội nghị cử tri, giới thiều người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Cũng tại hội nghị, đại biểu của các cơ quan trung ương, địa phương đã thảo luận, trao đổi những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai công tác bầu cử, như việc: Tổ chức bầu cử trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp; lấy phiếu cử tri tại địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa; quy định nội dung chi và mức chi cụ thể tại địa phương để phục vụ công tác bầu cử.

Bộ Nội vụ cùng các cơ quan liên quan đã kịp thời giải đáp những thắc mắc tại địa phương, đơn vị. Trường hợp vượt quá thẩm quyền, Bộ ghi nhận để báo cáo cơ quan có thẩm quyền trả lời bằng văn bản đến các địa phương, đơn vị trong thời gian sớm nhất.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân nhấn mạnh cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-206 là sự kiện chính trị trọng đại, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của nhân dân. Để cuộc bầu cử đạt kết quả cao nhất, Bộ trưởng đề nghị cơ quan trung ương khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn, đồng thời trả lời mọi thắc mắc của các địa phương, đơn vị trong thời gian 5 ngày làm việc. Các địa phương tiếp tục gửi những kiến nghị, đề xuất hoặc khó khăn trong quá trình triển khai công tác bầu cử về Hội đồng bầu cử quốc gia để nhận giải đáp kịp thời. Tiến hành tổ chức tập huấn nghiệp vụ, cấp phát sách hỏi - đáp, hướng dẫn đến cơ sở và có thể triển khai thí điểm công tác bầu cử. Ngoài ra, Bộ trưởng đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường lãnh đạo đề triển khai bầu cử theo mốc thời gian quy định. Đồng thời, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công cuộc bầu cử, đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thật sự là ngày hội của toàn dân./.

 

 

 

Kim Quý-CTTĐT