Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tháng 2

25/02/2021 09:50
Ngày 25/2, dưới sự chủ trì của đồng chí Ngô Văn Tuấn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp thường kỳ tháng 2, cho ý kiến vào một số nội dung phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.
Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị

Cho ý kiến vào Tờ trình của Đảng ủy Quân sự tỉnh, dự thảo Báo cáo và Kết luận của BTV Tỉnh ủy tổng kết 10 năm thực hiện Đề án 03-ĐA/TU, ngày 14/01/2010 về củng cố, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh 2 xã Hang Kia, Pà Cò huyện Mai Châu, các đại biểu thống nhất đánh giá qua 10 năm triển khai tổ chức thực hiện, Đề án đã đạt kết quả tích cực. Tại 2 xã đã hình thành được một số mô hình sản xuất khá hiệu quả. Đến nay thu nhập bình quân đầu người của người dân 2 xã được nâng lên, xã Hang Kia là 16,6 triệu đồng, xã Pà Cò là 15,2 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo xã Pà Cò giảm từ 39% xuống còn 29%, xã Hang Kia giảm từ 38% xuống còn 24,67%. Chất lượng giáo dục, khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng lên. Quốc phòng, an ninh được củng cố và tăng cường; trật tự an toàn xã hội đảm bảo, nạn buôn bán, vận chuyển ma túy ở 2 xã từng bước được đẩy lùi, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt.

Các đại biểu thống nhất cần tiếp tục thực hiện đề án trong giai đoạn mới, trong đó cần tập trung tạo sinh kế bền vững cho người dân, thực hiện triệt phá hoàn toàn tụ điểm ma túy, tuyên truyền chống tảo hôn, sinh con thứ 3 và kết hôn cận huyết thống…nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân 2 xã Hang Kia, Pà Cò huyện Mai Châu.

Cho ý kiến vào Tờ trình, dự thảo Chỉ thị của BTV Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng giáo dục trong các trường Phổ thông Dân tộc nội trú nhằm tạo nguồn nhân lực chất lượng cao là người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 – 2025, các đại biểu nhất trí với các nội dung cần thực hiện. Trong đó nhấn mạnh trước tiên cần có sự đầu tư về cơ sở vật chất trường lớp học, sau đó lựa chọn đầu vào học sinh, có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và chế độ hợp lý nhằm tạo động lực cho các em học sinh vươn lên học tập, cống hiến cho quê hương.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã nghe, cho ý kiến và thống nhất với một số nội dung về xây dựng thao trường tổng hợp tại xã Yên Mông, thành phố Hòa Bình, thao trường bắn tại xã Xuân Thủy, huyện Kim Bôi; tờ trình về đầu tư mua sắm trang bị phòng, chống cháy nổ, cứu hộ, cứu nạn.

Kết luận hội nghị, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy nhất trí với các ý kiến đóng góp của các đại biểu tại hội nghị. Đánh giá cao kết quả sau 10 năm thực hiện Đề án 03 Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu trên cơ sở đó cần xây dựng đề án mới, phù hợp với giai đoạn mới, bối cảnh mới hiện nay. Trong đó tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính quyền gắn với phát triển kinh tế và bảo đảm quốc phòng, an ninh, chấm dứt tình trạng trồng cây thuốc phiện; vì mục tiêu cao nhất là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của 2 xã; nâng cao thể chất, tầm vóc cho người dân, chống hôn nhân cận huyết, hạn chế tảo hôn và sinh con thứ 3. Về nâng cao chất lượng giáo dục trong trường Dân tộc nội trú, cần xem xét đưa ra các mục tiêu, chỉ tiêu phấn đấu cụ thể; tập trung lực chọn chất lượng đầu vào, từ đó thực hiện bồi dưỡng, nâng cao năng khiếu, kiến thức cho học sinh, nỗ lực thực hiện nuôi dạy học sinh thật tốt để học sinh quay trở lại cống hiến phục vụ quê hương. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đồng ý với chủ trương của các nội dung Tờ trình khác và đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục hoàn thiện, giao các cơ quan, đơn vị phối hợp triển khai thực hiện./.

 

 

 

Lê Thùy- CTTĐT