Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận cơ cấu, thành phần và số lượng những người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026

08/02/2021 14:09
Chiều 05/2, Ban Thường thực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026. Tới dự hội nghị có đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Trưởng Ban Chỉ đạo; Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh. Tham dự có các đồng chí thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh; lãnh đạo các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thành phố.
Các đại biểu tiến hành biểu quyết phân bổ số lượng và cơ cấu ĐBQH khóa XV

Hội nghị đã đựơc nghe Thông báo dự kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về cơ cấu, thành phần và số lượng ĐBQH được phân bổ cho tỉnh; Thông báo dự kiến số lượng người của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị được giới thiệu ứng cử ĐBQH. Trên tinh thần hiệp thương dân chủ, công khai, minh bạch các đại biểu đã thảo luận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử của cơ quan, đơn vị, tổ chức, đảm bảo số dư người ứng cử, tỷ lệ người ứng cử là nữ, người dân tộc thiểu số theo quy định. Đồng thời thống nhất phương án đề nghị Uỷ ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh về cơ cấu, thành phần, thỏa thuận số lượng đại biểu Quốc hội khóa XV, theo đó, số lượng ĐBQH tỉnh được bầu là 6 đại biểu, trong đó số đại biểu Trung ương giới thiệu là 2 đại biểu, số đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương là 4 đại biểu. Điều chỉnh cơ cấu 4 ĐBQH cư trú và làm việc tại địa phương: Theo cơ cấu định hướng là 3 đại biểu, dự kiến số đại biểu được phân bổ gồm 1 đại biểu là lãnh đạo chủ chốt tỉnh, 1 đại biểu chuyên trách, điều chỉnh 1 đại biểu MTTQ thay thế bằng 1 đại biểu HĐND tỉnh.

Tiếp đó, hội nghị đã nghe Thông báo dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần,số lượng người tự ứng cử,người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh của cá cơ quan, tổ chức, đơn vị theo dự kiến của Thường trực HĐND tỉnh. Sau khi thảo luận, các đại biểu đã nhất trí tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu là 58 đại biểu (giảm 03 đại biểu so với nhiệm kỳ 2016-2021). Số lượng đại biểu ở các cơ quan tỉnh là 33 đại biểu, chiếm 56,89% (giảm 1 đại biểu so với nhiệm kỳ 2016-2021). Số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh ở cấp huyện, cấp xã là 25 đại biểu, chiếm tỷ lệ 43,11% (giảm 02 đại biểu so với nhiệm kỳ 2016-2021); nhưng điều chỉnh về số lượng đại biểu ở các cơ quan tỉnh được phân bổ cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị cũng như phân bổ số lượng đại biểu HĐND cấp huyện, xã.

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Bùi Tiến Lực, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đề nghị, trên cơ sở kết quả hiệp thương lần thứ nhất, HĐND nghiên cứu điều chỉnh thay đổi cơ cấu, thành phần theo như hội nghị đã thống nhất, các cơ quan chức năng nghiên cứu, hoàn thiện các văn bản theo quy định. Các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nắm bắt tình hình tư tưởng trong nhân dân và triển khai công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử…/.

 

 

                  

                               

Thùy An (CTTĐT)