Kinh tế

Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Sơn

08/08/2019 17:00
Sáng 9/8, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Sơn, nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ Chính trị 7 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2019 và triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở GTVT, Sở TNMT, Sở Xây dựng.
Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy phát biểu kết luận buổi làm việc

7 tháng đầu năm 2019, Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Sơn đã tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. Về phát triển kinh tế - xã hội, tập trung lãnh đạo thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, đến nay đã có 5 xã đạt 19/19 tiêu chí, 4 xã đạt 10-16 tiêu chí; tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình OCOP; tổng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 348 tỷ đồng, đạt 69,4% kế hoạch năm; tổng giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 449 tỷ đồng, đạt 56% kế hoạch năm; tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 34.500 triệu đồng, đạt 60,05% dự toán HĐND tỉnh giao, đạt 57,6% dự toán HĐND huyện giao. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, ổn định. Hoạt động các cơ quan tư pháp, bảo vệ pháp luật được tăng cường.

Việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của BCH T.Ư Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH T.Ư khóa XII "Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Hệ thống Chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" và Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị được các cấp ủy tổ chức thực hiện nghiêm túc, đồng bộ và kịp thời.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ chính trị 7 tháng đầu năm và triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Huyện Kỳ Sơn để xuất, kiến nghị một số vấn đề như: Đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho các khu, cụm công nghiệp được phê duyệt và có chính sách ưu tiên cho vùng động lực; tỉnh có kế hoạch nâng cấp sửa chữa tuyến đường 446; hỗ trợ kinh phí để hoàn thành xây dựng nông thôn mới tại các xã chưa về đích của huyện; Tỉnh ủy, UBND tỉnh có quy định rõ việc cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, cách thức giải quyết những trường hợp dôi dư do sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã ngay sau khi Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có hiệu lực.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ chính trị 7 tháng đầu năm và triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của huyện Kỳ Sơn. Nhấn mạnh về phương hướng nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư TT Tỉnh ủy đề nghị huyện Kỳ Sơn cần có hướng phát triển đô thị xanh, công nghiệp xanh, nông nghiệp chất lượng cao; xác định rõ vị thế, địa chính trị, địa xã hội của huyện trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; rà soát lại, tập trung vào 5 chỉ tiêu khó đạt, phấn đấu thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2019 đã đề ra; hỗ trợ cho công tác giải phóng mặt bằng đất lâm trường; tập trung công tác xây dựng Đảng; làm tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; quan tâm tới hoạt động của các cơ quan tư pháp, bảo vệ pháp luật; tiếp tục triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Xác định rõ kết quả đạt được trong nhiệm kỳ, xây dựng phương hướng nhiệm kỳ mới. Đối với những đề xuất, kiến nghị của huyện Kỳ Sơn, đồng chí Phó Bí thư TT Tỉnh ủy giao Văn phòng Tỉnh ủy tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết trong thời gian sớm nhất.

* Trước đó, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã đến thắp hương phần mộ của Cụ Tổng Kiêm - Đốc Bang an táng tại xã Dân Hòa (Cuộc Khởi nghĩa chống Pháp của nghĩa quân Bình Tây do cụ Tổng Kiêm - Đốc Bang lãnh đạo là cuộc khởi nghĩa đánh chiếm tỉnh lỵ đầu tiên và cũng là cuộc khởi nghĩa duy nhất trong các cuộc khởi nghĩa của đồng bào miền núi đã gây lên tiếng vang lớn); nắm tình hình công tác chuẩn bị khai giảng năm học mới tại trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Mông Hóa; thăm mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình xã Mông Hóa./.