Kinh tế

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào các vấn đề quan trọng của tỉnh

06/08/2019 17:00
Ngày 07/8, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ nhằm thảo luận và quyết định các vấn đề quan trọng của tỉnh. Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị

Hội nghị đã tập trung thảo luận và bày tỏ sự nhất trí cao đối với Tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh xin ý kiến việc trình HĐND tỉnh ban hành 02 Nghị quyết liên quan việc sắp xếp các đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Theo chủ trương, sau khi sáp nhập 02 ĐVHC cấp xã thuộc huyện Kỳ Sơn và thành phố Hòa Bình thì thành phố Hòa Bình có diện tích tự nhiên là 348,65km², dân số 135.718 người, số ĐVHC cấp xã trực thuộc 19 đơn vị, gồm 09 xã, 09 phường và 01 thị trấn. Các đại biểu cũng tán thành đối với Dự thảo quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư do sắp xếp lại ĐVHC. Cụ thể, đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, ngoài chế độ chính sách theo quy định, được tỉnh hỗ trợ một lần với mức 500.000 đồng/01 tháng làm việc có đóng BHXH; mức hỗ trợ tối đa không quá 150 triệu đồng/người. Đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã mức hỗ trợ bằng một tháng phụ cấp hiện hưởng/01 năm công tác đảm nhiệm chức danh không chuyên trách ở cấp xã. Các đại biểu đề nghị việc sáp nhập phải đảm bảo hiệu quả, nhất là việc bố trí cán bộ, trung tâm xã, đặt trụ sở thuận tiện cho người dân; phù hợp với các yếu tố lịch sử, địa lý; mức hỗ trợ cho đội ngũ cán bộ cũng phải hợp lý để họ yên tâm tư tưởng sau khi thực hiện sáp nhập.

Theo dự kiến, Tuần Văn hóa, Du lịch tỉnh Hòa Bình sẽ diễn ra từ ngày 02/11-06/11/2019. Các nội dung chính được tổ chức tại Quảng trường Hòa Bình, một số nội dung quy mô nhỏ được tổ chức tại một số huyện trong tỉnh. Các hoạt động chính gồm có: Lễ hội đường phố - diễu hành Chiêng Mường; Lễ khai mạc truyền hình trực tiếp trên sóng VTV2; Thi người đẹp xứ Mường và kết hợp chương trình du lịch các địa phương; Liên hoan ẩm thực và giới thiệu sản vật; Liên hoan nghề truyền thống các dân tộc tỉnh Hòa Bình; Trưng bày, trình diễn di sản văn hóa tiêu biểu các dân tộc tỉnh Hòa Bình; Liên hoan ảnh nghệ thuật “Hòa Bình – đất nước, con người”; Hội thảo phát triển sản phẩm du lịch và xúc tiến đầu tư du lịch tỉnh Hòa Bình; Bế mạc. Các đại biểu đề nghị Tuần Văn hóa, du lịch tỉnh Hòa Bình phải được tổ chức thiết thực, hiệu quả, quảng bá rộng rãi hình ảnh của tỉnh cũng như văn hóa của dân tộc thiểu số đến bạn bè trong nước và quốc tế, thu hút được du khách đến tham gia sự kiện và theo dõi thông qua các mạng xã hội.

Hội nghị cũng thảo luận và cho ý kiến đối với Tờ trình BCS Đảng UBND tỉnh, dự thảo Báo cáo và Kết luận của BTV Tỉnh ủy tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU về phát triển sản xuất một số sản phẩm trong lĩnh vực trồng trọt. Kết quả cho thấy, qua 5 năm các chỉ tiêu chính đã đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra. Diện tích cây ăn quả có múi và rau an toàn được mở rộng, góp phần không nhỏ vào cơ cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt. Năm 2018, tốc độ tăng ngành trồng trọt đạt 5,4%, chiếm trên 67% giá trị sản xuất ngành nông nghiệp; giá trị thu nhập/ha đất canh tác đạt trên 120 triệu đồng/ha. Nhóm cây trồng chủ lực như cây ăn quả có múi giá trị thu nhập trên 500 triệu đồng/ha/năm. Trên cơ sở đó, sau khi đánh đánh giá, tổng kết sớm đề xuất các giải pháp, nhiệm vụ phù hợp với tình hình KT-XH của tỉnh và định hướng phát triển chung của cả nước. Trong đó chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, kỹ thuật canh tác, mở rộng diện tích trồng trọt có quy mô phù hợp, đảm bảo yếu tố về môi trường và tính đến đầu ra của sản phẩm…

Ngoài ra, hội nghị còn thống nhất và quyết định đối với các Tờ trình BCS Đảng UBND tỉnh, dự thảo Báo cáo và Kết luận của BTV Tỉnh ủy về: Nghị quyết số 11-NQ/TU về phát triển nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống; Nghị quyết số 12-NQ/TU về phát triển nuôi cá lồng bè vùng hồ thủy điện Hòa Bình; Sơ kết 05 năm thực hiện Kế hoạch số 95-KH/TU ngày 18/7/2014 của BTV Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 97-KL/TW, ngày 15/5/2014 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tín dụng chính sách xã hội” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; Tổng kết 5 năm thực hiện Kết luận số 133-KL/TU, ngày 19/8/2014 của BTV Tỉnh ủy về phân cấp QLNN lĩnh vực đầu tư phát triển, tổ chức và hoạt động của các Ban Quản lý dự án trên địa bàn tỉnh Hòa Bình…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá thời gian qua, việc triển khai sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh được thực hiện khá tốt, thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng bộ và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Trước mắt, đề nghị UBND tỉnh có báo cáo gửi Bộ Nội vụ về kết quả thực hiện, đề nghị có tổ công tác liên nghành hướng dẫn, hỗ trợ địa phương hòan thiện các thủ tục hành chính xác định lại địa giới hành chính mới. Tỉnh sẽ sớm ban hành cơ chế chính sách hỗ trợ cho đội ngũ cán bộ dôi dư sau sắp xếp lại ĐVHC và xây dựng đề án về công tác cán bộ; hướng dẫn tổ chức Đại hội đảng bộ cấp cơ sở sau sáp nhập; có giải pháp giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân, không để ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của người dân; đáp ứng yêu cầu đoàn kết, thống nhất trong tổ chức mới, cộng đồng dân cư, dân tộc, trên mọi lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội, QPAN; tránh bị kẻ xấu lợi dụng, gây rối  xuyên tạc, gây mất đoàn kết, mất an toàn về chính trị, xã hội.

Về Tuần Văn hóa, Du lịch tỉnh Hòa Bình năm 2019, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị công tác chuẩn bị cần đảm bảo chu đáo, thấm đậm văn hóa dân tộc nhất là văn hóa Hòa Bình; làm tốt công tác tuyên truyền, gắn việc tổ chức lễ hội với công tác xúc tiến đầu tư, thu hút vào du lịch; phải xây dựng kịch bản chi tiết, vận động được sự ủng hộ của toàn xã hội, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp cũng như mọi tầng lớp nhân dân.

Đối với phát triển trồng trọt nói riêng và phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn nói chung, đến nay với những tiến bộ đã đạt được, tỉnh ta cần chú trọng đến chất lượng, hiệu quả và đổi mới hoạt động sản xuất nông nghiệp, hướng đến đảm bảo và tăng thu nhập cho người nông dân, nông thôn; mục tiêu là tổ chức lại quy mô sản xuất nông nghiệp, kinh tế hợp tác…; hỗ trợ, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa sau chế biến đối với sản phẩm hàng hóa hữu cơ, Vietgap; từng bước nâng cao chất lượng hàng hóa để xuất khẩu ra các thị trường lớn, ngoài nước; có cơ chế hỗ trợ đầu vào cho một số sản phẩm; tiếp tục chuyển một phần diện tích đất trồng lúa có giá trị thấp sang các loại cây trồng khác có giá trị cao hơn.

Về thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tín dụng chính sách xã hội”, cần đánh giá thêm hiệu quả của nguồn tín dụng CSXH, thống kê lại các nguồn quỹ trên địa bàn tỉnh và hợp nhất các nguồn quỹ về một mối quản lý; phát động phong trào tiết kiệm trong toàn tỉnh để huy động nguồn lực cho các quỹ…/.                                                            

Thùy An (CTTTĐT)