Kinh tế

Bộ Kế hoạch và Đầu tư triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019

18/07/2019 17:00
Ngày 18/7, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh ta, có đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ngành chức năng.
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tập trung đấy mạnh việc nghiên cứu, tham mưu, đề xuất hoàn thiện thể chế và xây dựng các cơ chế, chính sách nhằm tăng cường hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững, cụ thể: Về hoàn thiện thể chế quản lý đầu tư công, Bộ đã hoàn thiện, trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khoá XIV xem xét, thông qua Luật Đầu tư công (sửa đổi) với tỷ lệ phiếu tán thành khá cao (90,7%). Bộ đã chủ trì xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch; trình Thủ tướng Chính phủ Đề án thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia và dự thảo Nghị quyết của Chính phủ ban hành cơ chế ưu đãi và thể chế vượt trội đối với Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia. Tiếp tục hoàn thiện dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư và luật Doanh nghiệp; hoàn thiện, trình Chính phủ dự thảo Nghị định về đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gofl. Để góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và hỗ trợ doanh nghiệp, Bộ đã xây dựng trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021; trong 6 tháng đầu năm, cả nước có trên 66.900 doanh nghiệp thành lập mới và số vốn đăng ký 860.195 tỷ đồng, tăng 3,8% về số doanh nghiệp và 32,5% so vố cùng kỳ năm 2018. Trong 6 tháng, cả nước đã thành lập mới 1.024 hợp tác xã, 01 liên hợp tác xã, 2.689 tổ hợp tác và thu hút gần 900 nghìn thành viên mới.

Trong thời gian 1 ngày, đại biểu các Bộ, ban, ngành, địa phương đã tập trung thảo luận về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025; những điểm mới, đột phá trong Luật Đầu tư công năm 2019 và một số nội dung liên quan khác,…

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong 6 tháng cuối năm 2019, Bộ KH&ĐT tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2019 đạt khoảng 6,8% và tốc độ tăng giá tiêu dùng bình quân đạt dưới 4%; thực hiện hiệu quả vai trò Tổ trưởng Tổ điều hành kinh tế vĩ mô của Chính phủ; tiếp tục hoàn thiện, trình Quốc hội khóa XIV xem xét, cho ý kiến đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đề nghị trong thời gian tới, Bộ KH&ĐT tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP; Chỉ thị số 09/CT-TTg, ngày 01/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp tập trung tháo gỡ cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng 6 tháng và cả năm 2019; chủ động theo dõi và kịp thời đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, tạo động lực tăng trưởng kinh tế; quan tâm xây dựng thể chế, cơ chế chính sách để phát triển kinh tế, đặc biệt là các mô hình, phương thức kinh tế mới trong thời đại 4.0; tập trung rà soát, giải quyết những vướng mắc trong công tác giải ngân, đồng thời đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công; tiếp tục quan tâm phát triển doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả của các doanh nghiệp Nhà nước, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, đồng thời phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; tiếp tục thực hiệu hiệu quả vai trò thu hút đầu tư nước ngoài./. 

 

Nguyễn Hải
Danh sách bài viết cũ