Kinh tế

Giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách Nhà nước giai đoạn 2013-2018” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

08/07/2019 17:00
Ngày 8/7, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) do đồng chí Nguyễn Hữu Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách (Quốc hội) làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Hòa Bình về “việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách Nhà nước giai đoạn 2013-2018” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; giám đốc các sở, ngành liên quan.
Đồng chí Nguyễn Hữu Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách, Trưởng đoàn giám sát phát biểu tại buổi giám sát

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có các quỹ tài chính ngoài ngân sách nhà nước gồm: quỹ Đầu tư phát triển, quỹ Phát triển đất, quỹ Bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, quỹ bảo trì đường bộ, quỹ Hỗ trợ nông dân, quỹ Phát triển KH&CN, quỹ Bảo vệ và phát triển rừng, quỹ Phòng, chống thiên tai, Quỹ hỗ trợ khám chữa bệnh người nghèo, quỹ bảo vệ môi trường, quỹ hỗ trợ phát triển HTX, quỹ toàn dân chăm sóc và phát huy người cao tuổi và Quỹ Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, quỹ Đền ơn, đáp nghĩa, quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam. Sau khi thành lập, các Quỹ đã xây dựng, trình ban hành các quy định về quản lý tổ chức bộ máy, tiêu chuẩn chức danh, chức năng nhiệm vụ và quy chế hoạt động của các phòng, ban; xây dựng và ban hành đầy đủ các quy chế hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ. Việc xây dựng, ban hành à áp dụng các quy trình, quy chế chuyên môn nghiệp vụ một cách đầy đủ, đồng bộ và chặt chẽ đảm bảo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và phát huy được hiệu quả sử dụng vốn. Về cơ bản, các Quỹ đã có Hệ thống văn bản pháp lý phù hợp, đồng bộ và thống nhất.

Đánh giá tình hình quản lý, sử dụng các loại quỹ ngoài ngân sách nhà nước, các đại biểu cho rằng: Mặc dù các quỹ đã có hệ thống văn bản pháp lý phù hợp nhưng các văn bản hướng dẫn tạo công cụ pháp lý để hoạt động vẫn chưa đồng bộ. Một số quỹ vốn điều lệ còn thấp như: Quỹ Bảo lãnh tín dụng các doanh nghiệp nhỏ và vừa; Quỹ phát triển KH&CN, Quỹ phát triển HTX…Các quỹ mới chỉ thực hiện được chức năng cho vay đầu tư và nhận ủy thác tài chính, chưa thực hiện được chức năng huy động vốn, chưa thu hút được các nguồn lực ngoài ngân sách; rủi ro hoạt động bảo lãnh tín dụng cao; thiếu cơ chế phối hợp, thiếu tính liên kết chặt chẽ; việc kiểm tra, giám sát các loại quỹ chưa được duy trì thường xuyên…

UBND tỉnh kiến nghị một số nội dung với Đoàn giám sát: đề nghị các cơ quan Trung ương nghiên cứu có văn bản hướng dẫn việc cơ cấu lại một số quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách theo hướng tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; đề nghị Chính phủ, Bộ Tài chính quan tâm, cấp bổ sung kinh phí cho địa phương đối với một số loại quỹ chưa được ngân sách cấp đủ vốn điều lệ theo quy định.

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Hữu Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách, Trưởng đoàn giám sát đánh giá tỉnh Hòa Bình nói chung còn nhiều khó khăn, nguồn tài chính cho các quỹ có nhiều hạn chế. Vì vậy, thời gian tới tỉnh cần nghiên cứu có các giải pháp để phát triển. Đoàn giám sát cũng đề nghị tỉnh tiếp tục hoàn thiện báo cáo, bổ sung số liệu chứng minh tính hiệu quả của các qũy; bổ sung làm rõ tổ chức bộ máy quản lý, nhân sự; mạnh dạn đề xuất hướng sắp xếp, cơ cấu một số quỹ tài chính ngoài ngân sách theo hướng tinh gọn, hiệu quả; tìm ra hướng huy động để tăng trưởng vốn ngoài ngân sách nhà nước; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối để các quỹ hoạt động có hiệu quả hơn…./.                                                                    

Thùy An (CTTĐT)