Kinh tế

Tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc

26/06/2019 17:00
Ngày 27/6, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của đồng chí Trương Hòa Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chính phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nhằm phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình, có đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo các sở ngành chức năng và UBND các huyện, thành phố.
Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình

Chỉ thị số 10/CT-TTg được ban hành ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ đã thẳng thắn chỉ ra trong thực tế nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, ở nhiều ngành, nhiều cấp vẫn còn tình trạng cán bộ, công chức, viên chức vì động cơ vụ lợi đã lợi dụng vị trí công tác, lợi dụng kẽ hở về cơ chế, chính sách, pháp luật; lợi dụng lòng tin, sự thiếu hiểu biết về chính sách, pháp luật của một số người dân để gây sách nhiễu, gây phiên hà, kéo dài thời gian giải quyết công việc, giải quyết không đúng quy định, không công bằng, không khách quan khi giải quyết công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp, đã gây bức xúc, làm xói mòn lòng tin của người dân, doanh nghiệp, cản trở sự phát triển kinh tế - xã hội. Chỉ thị cũng đã chỉ ra 05 nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tỉnh trạng trên, đó là: Trách nhiệm của người đứng đầu chưa được đề cao, thực hiện chưa tốt; tinh thần, trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức nhiều nơi vẫn còn kém; vẫn còn khe hở của cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực còn rườm rà, thiếu công khai minh bạch, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc còn yếu; việc tiếp nhận phản ánh, góp ý, phê bình, tố cáo của người dân, cán bộ, đảng viên còn nhiều hạn chế; nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật một số doanh nghiệp, người dân chưa tốt.

Tại hội nghị, đại biểu các bộ, ngành Trung ương và địa phương đã thảo luận về tình trạng tham nhũng vặt và việc triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị tại địa phương, đơn vị; biện pháp để tổ chức thực hiện Chỉ thị có hiệu quả.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng kế hoạch phổ biến, quán triệt, triển khai chương trình hành động để thực hiện Chỉ thị; tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, theo dõi, đánh giá việc thực hiện Chỉ thị. Thủ tướng nhấn mạnh, để sớm khắc phục, chấn chỉnh tình trạng tham nhũng, nhũng nhiễu người dân và doanh nghiệp của một số bộ phận cán bộ, công chức, viên chức, cần phải tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng; chấn chỉnh công tác quản lý, siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, tăng cường kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ, giải quyết công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp; đảm bảo giải quyết dứt điểm, kịp thời các kiến nghị, phản ánh của người dân và doanh nghiệp, tránh tình trạng giải thích không rõ ràng thay vì giải quyết. Đồng thời, nâng cao chất lượng công tác đối thoại với người dân và doanh nghiệp; công khai địa chỉ đường dây nóng, hộp thư điện tử; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý của các cơ quan hành chính nhà nước; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng chống tham nhũng; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra công vụ, xây dựng cơ chế giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm./.

  

 

Nguyễn Hải