Kinh tế

Uỷ ban nhân dân tỉnh họp thường kỳ tháng 6/2019

25/06/2019 17:00
Ngày 26/6, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 6, cho ý kiến vào một số dự thảo báo cáo, tờ trình các lĩnh vực: nông nghiệp, nội vụ, thông tin và truyền thông.
Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến vào 4 dự thảo báo cáo của ngành nông nghiệp là: Dự thảo báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 10, ngày 13/6/2014 của BTV Tỉnh ủy về phát triển sản xuất một số sản phẩm trong lĩnh vực trồng trọt trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2014 - 20220; NQ số 11-NQ/TU, ngày 13/6/2014 của BTV Tỉnh ủy về phát triển nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh đến năm 2020; NQ số 12-NQ/TU, ngày 13/6/2014 của BTV Tỉnh ủy về phát triển nuôi cá lồng bè vùng hồ thủy điện Hòa Bình; Dự thảo báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Kế hoạch số 95, ngày 18/7/2014 của BTV Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Các đại biểu thống nhất: Qua 5 năm triển khai thực hiện 3 nghị quyết số 10, 11, 12 của BTV Tỉnh ủy về nông nghiệp, đã đạt được những kết quả, thành tựu tốt, thúc đẩy mạnh mẽ phát triển sản xuất. Tính đến tháng 5/2019, diện tích cây ăn quả có múi toàn tỉnh đạt 10.200 ha, vượt 5.200 ha (104%) so với chỉ tiêu NQ; duy trì ổn định trung bình 11-12 nghìn ha gieo trồng rau hàng năm, đến năm 2018 diện tích đạt trên 12.400 ha; đã có nhiều sản phẩm rau, quả khẳng định được thương hiệu và nổi tiếng trên thị trường, hình thành vùng sản xuất tập trung quy mô lớn. Hiện toàn tỉnh có trên 4.200 lồng nuôi cá, vượt 750 lồng so với chỉ tiêu NQ số 11 đặt ra. Hiện tỉnh có 11 làng nghề, làng nghề truyền thống, tăng 9 làng nghề so với trước khi ban hành NQ số 12, đạt và vượt chỉ tiêu NQ đề ra tới năm 2020. Nhìn chung, việc phát triển diện tích trồng trọt cây ăn quả, cây rau, nuôi cá lồng bè, phát triển làng nghề đã góp phần tích cực vào phát triển kinh tế địa phương, tạo việc làm tại chỗ cho người dân, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân, góp phần xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Các đại biểu cũng cho rằng, dù cơ bản việc thực hiện 3 NQ đều đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra, tuy nhiên còn yếu và thụ động trong khâu tìm kiếm thị trường, đầu ra cho sản phẩm. Bên cạnh đó, đối với cây ăn quả, một số nơi đang mở rộng ồ ạt diện tích dẫn tới tình trạng phá vỡ quy hoạch; mặt khác chất lượng sản phẩm một số vùng còn kém, dẫn tới giá thành sản phẩm thấp. Các đại biểu đề xuất thời gian tới cần tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, nên tập trung nguồn lực để phát triển thị trường sản phẩm, quảng bá sản phẩm, hướng tới xuất khẩu.

Hội nghị cũng đã nghe và cho ý kiến vào báo cáo sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 18/8/2014 của BTV Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thường; Tờ trình về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác sử dụng Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Hòa Bình.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh giao ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu các ý kiến, tiếp tục chỉnh sửa và hoàn thiện văn bản. Trong đó, cần tập trung đánh giá lại rõ hơn nguyên nhân những chỉ tiêu chưa đạt; xem xét lại những điểm của nghị quyết chưa sát với thực tế, chưa phù hợp, chưa kịp thời, chưa đáp ứng được nhu cầu hiện tại của thị trường. Đồng chí yêu cầu trong cuối tháng 6 và tháng 7, các ngành, các địa phương tiếp tục tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; tập trung triển khai việc sáp nhập đơn vị cấp xã, phường, thị trấn; chỉ đạo tốt công tác kỳ tốt nghiệp THPT Quốc gia.

Nhân dịp này, UBND tỉnh tổ chức chia tay đồng chí Bùi Văn Thắng, TUV, giám đốc Sở GT-VT về nghỉ hưu theo chế độ./.


Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Bùi Văn Thắng nghỉ hưu theo chế độ

 

 

Lê Thùy- CTTĐT