Hội đồng nhân dân Tỉnh

Hội nghị liên tịch chuẩn bị nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2011-2016

(10/05/2015 17:00)

Sáng ngày 11/5, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị liên tịch để bàn, thống nhất về nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2011-2016 và báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 99 và Nghị quyết số 100 ngày 05/12/2014 của HĐND tỉnh. Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh; Thường trực HĐND tỉnh; MTTQ tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; các Ban HĐND tỉnh, TAND tỉnh, VKSND tỉnh.

Thông báo về việc tổ chức Kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2011 – 2016

(27/06/2013 17:00)

Ngày 03/6/2013, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức Hội nghị Liên tịch bàn thống nhất nội dung, thời gian, thành phần dự Kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XV, nhiệm kỳ 2011 - 2016. Đồng chí Nguyễn Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị.

Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh: tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

(10/03/2013 17:00)

Ngày 8/3, Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến cán bộ, công chức về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.