Chỉ đạo điều hành

Thông tin lãnh đạo, chỉ đạo của Văn phòng Tỉnh ủy Hòa Bình

23/04/2019 17:00
Ngày 22/4/2019, Văn phòng Tỉnh ủy có công văn cung cấp thông tin của Văn phòng Tỉnh ủy như sau:

Ngày 16/4/2019  Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh có Quyết định số 791/QĐ-UBND về việc thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Thanh Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hòa Bình bằng hình thức Cảnh cáo do có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai khi thi hành công vụ trong lĩnh vực đất đai, được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình kết luận tại văn bản số 2149/KL-UBND ngày 21/12/2018./.

 

VPTU