Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đánh giá tình hình thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công đến 10/10

13/10/2020 09:32
Ngày 13/10, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị nghe báo cáo tình hình thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 10/10/2020. Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị

Tính đến ngày 10/10, số kế hoạch vốn đã giải ngân đạt trên 2.024 tỷ đồng, đạt 47% kế hoạch vốn HĐND tỉnh và đạt 45,7% kế hoạch vốn TTCP giao, bao gồm: vốn ngân sách TW, vốn cân đối Ngân sách tỉnh, vốn nước ngoài (ODA). Bên cạnh một số chương trình, dự án có kết quả giải ngân khá như: Công trình mục tiêu phát triển KTXH vùng đạt 82%, Chương trình mục tiêu quốc phòng an ninh trên địa bàn trọng điểm đạt 84%; Chương trình mục tiêu hỗ trợ hạ tầng khu, cụm CN đạt 68%. UBND tỉnh đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, điều chỉnh kế hoạch vốn giữa các dự án. Tuy nhiên kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của tỉnh còn thấp so với tỷ lệ giải ngân trung bình của cả nước. Một số chương trình, dự án có tỷ lệ giải ngân thấp dưới 60% hoặc chưa giải ngân. Đặc biệt là các dự án ODA có tỷ lệ giải ngân rất thấp đạt 15%. Cụ thể: Dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc – TPHB; Dự án thoát nước và xử lý nước thải TPHB; Dự án cung cấp nước thiết bị Y tế cho Bệnh viện Đa khoa huyện Lạc thủy; Dự án phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng Mê công mở rộng – giai đoạn 2, tiểu dự án xây dựng và nâng cấp hạ tầng du lịch khu di tích Chùa tiên, Lạc Thủy. Chương trình mở rộng quy mô VSMT và một số Chương trình, dự án khác.

Tại hội nghị, lãnh đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố có công trình, dự án tỷ lệ giải ngân thấp hoặc chưa giải ngân đã báo cáo làm rõ những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp để nâng cao tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn trong thời gian tới.

Kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố cần làm hết trách nhiệm, công trình nào đã có khối lượng, khẩn trương làm thủ tục nghiệm thu thanh toán. Rà soát các dự án được giao làm chủ đầu tư, chỉ đạo thực hiện các biện pháp giải ngân kế hoạch vốn giao. Đặc biệt, đối với các dự án đến nay có tỷ lệ giải ngân thấp dưới 30% hoặc chưa giải ngân. Trường hợp không còn nhu cầu vốn hoặc không thể thực hiện giải ngân cần báo cáo, đề nghị báo cáo điều chỉnh kế hoạch vốn cho các dự án khác có tỷ lệ giải ngân tốt hơn. Các chủ đầu tư tăng cường đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, tăng tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn của các dự án sử dụng nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia, vốn ODA, vốn dự phòng chung ngân sách TW. Đối với các dự án thuộc vốn ODA, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, các chủ đầu tư có liên quan đến nguồn vốn ODA cần bám sát thực tế, nắm chắc tình hình để chỉ đạo, đôn đốc kịp thời, thực hiện với nỗ lực cao nhất./.

 

Lê Thùy- CTTĐ